Back to top

Zápios žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Publikované: 11. apríl 2018 - 10:35
Oznámenie o povinnom zápise detí do prvého ročníka slovenských škôl na školský rok 2018/2019.

Riaditeľstvo Základnej školy, Smetanov háj 286/9 v Dunajskej Strede oznamuje, že zápis žiakov do 1.ročníka na školský rok 2018/2019 prebehne od 20.04.2018 do 28.04.2018 v pracovných dňoch v čase od 7.30 h. do 16.30 h. a v sobotu od 8,00 do 12,00 hodiny na sekretariáte školy a zároveň Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2018/2019, ktorý sa bude konať dňa 20. apríla 2018 (piatok) o 16.30 hod.

Budúcich prváčikov a ich zákonných zástupcov čaká kultúrny program a malé prekvapenie.

K zápisu je potrebné priniesť: občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Bližšie informácie na tel.č. 031/ 552 45 38.


Riaditeľ Základnej školy, Jilemnického ulica 204/11 oznamuje, že zápis detí do prvého ročníka na školský rok 2018/2019 sa uskutoční 20. až 28. apríla 2018 v pracovných dňoch od 7.30 do 16.30 hodiny, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodiny blok A, prvé poschodie, číslo dverí 59.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom.

Pri zápise zákonný zástupca povinne musí predložiť:

  • občiansky preukaz,
  • rodný list dieťaťa,
  • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom stave.

PaedDr. Peter Gajdoš, riaditeľ školy

Toto ste už čítali?

Cookies