Back to top

Zariadenia sociálnych služieb sa pripravujú na druhú vlnu pandémie

Publikované: 18. júl 2020 - 16:34
Trnavská župa a jej zariadenia sociálnych služieb sa pripravujú na druhú vlnu pandémie COVID-19. V zariadeniach platia prísne preventívne opatrenia, aby boli čo najviac chránení tak klienti, ako aj zamestnanci. Nad rámec aktuálne platných usmernení hlavného hygienika SR župa vydala sériu odporúčaní.
Zariadenia sociálnych služieb sa pripravujú na druhú vlnu pandémie

„Aktuálny vývoj situácie veľmi pozorne a dôsledne sledujeme. V našich zariadeniach sociálnych služieb stále platia prísne preventívne opatrenia. Sú stanovené jasné pravidlá pri prijímaní návštev. Vydali sme tiež odporúčanie, aby zamestnanci po návrate zo zahraničia absolvovali aspoň 5-dňovú domácu karanténu. Následne im je na náklady župy vykonaný rýchlotest na ochorenie Covid-19,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič. 

Návštevy sa uskutočňujú po dohode so štatutárom zariadenia sociálnych služieb, prípadne povereným zamestnancom vo vymedzených časových intervaloch, aby sa zabránilo styku viacerých osôb. Z tohto dôvodu prebiehajú vo vyhradených priestoroch, väčšinou v exteriéri. Pri ležiacich klientoch a klientoch v terminálnom štádiu aj v interiéri zariadenia. Štatutári boli navyše župou usmernení, že na základe rozhodnutia vlastného krízového štábu zariadenia môžu v rámci svojej kompetencie vydať zákaz návštev.

V prípade potreby je TTSK pripravený prijímať ďalšie opatrenia na ochranu klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb, ako sa to úspešne darilo doteraz. Pre zvládnutie druhej vlny, bez ohľadu na jej intenzitu a dĺžku trvania, bude dôležité zabezpečiť dostatočné množstvo ochranných prostriedkov. 

S cieľom stanoviť centrálne koordinovaný postup pri spúšťaní jednotlivých fáz opatrení proti druhej vlne šírenia nového koronavírusu sa v utorok konalo zasadnutie Ústredného krízového štábu SR, ktorého sa Jozef Viskupič zúčastnil ako predseda SK 8, združenia samosprávnych krajov. So župankou a ostatnými županmi sa zároveň stal členom Pandemickej komisie vlády SR, a teda bude pripomienkovať navrhované úlohy vo veci prípravy na druhú vlnu. V súvislosti s ochranou obyvateľstva je výzvou nielen pre štát, ale najmä pre samosprávy, cielené riešenie situácie v lokálnych ohniskách nákazy namiesto plošných opatrení.

trnava-vuc.sk

Toto ste už čítali?

Cookies