Back to top

Záverečný akord Dní sv. Juraja: Missa Missio

Publikované: 18. apríl 2022 - 9:30
Záver cyklu osláv Dní sv. Juraja bude 24. apríla. Aj v nedeľu privítajú rovnako starších ako aj mladých na všetkých programoch organizovaných mestom. Ako záverečný akord trojdňových osláv si publikum v podaní aktérov Szarka Tamás a Wolf Kati môže pozrieť dielo s názvom Missa Missio.
Záverečný akord Dní sv. Juraja: Missa Missio

O 11.00 hodine dopoludnia budú v kostole sv. Juraja, ktorý je pod záštitou Nanebovzatia Panny Márie, celebrovať omšu za mesto Dunajská Streda a ich obyvateľov.

Popoludní od 14.00 hodiny sa spolu zahrajú malí i veľkí na priestranstve pred Mestským kultúrnym strediskom Benedeka Csaplára. Návštevníkov čakajú rôzne tradičné hry s drevom.

Na vonkajšom javisku Csaplára sa bude striedať program za programom. Bábkárska skupina „Gézengúzok“ vystúpi o 15.00 hodine s príbehmi s názvom „Nyakiláb, Csupaháj, Málészáj“. Táto skupina, dnes už s 18 ročnou tradíciou, je zložená z detí z materských škôl a prvého stupňa základných škôl. Skupina sa úspešne zúčastnila aj viacerých súťaží. Pri výrobe bábok vedúcej skupiny Tünde Csörgei pomáha Alica Tarcsi.

O 15.30 sa obecenstvu predstavia dve stredné školy mesta.

Študenti súkromného gymnázia vystúpia s jarnou zmesou hudby a prednesu, pod vedením profesorky Simon Bea.

Študenti Spoločnej odbornej strednej školy Gyulu Szabóa 21 Füri Adrián a Vida Barbara sú aktívnymi účastníkmi programov školy. V živote oboch dôležitú úlohu hrá hudba. Na vystúpenie ich pripravili profesori Klőr Levente a Kiss Demeter Gabriela.

24. apríla o 16.30 sa obecenstvu predstaví Divadlo Rivalda, ktoré je na scéne od roku 2013, a je zložené z hercov z Maďarska a Hornej zeme. Medzi iným predvedú aj pohybové produkcie. Ako prvé uvedú predstavenie Kain – zápas Kaina s Ábelom – medzi sebou navzájom, so sebou samým, so svetom, s Bohom. Predstavenie cez život Kaina a Ábela, dotknúc sa rôznych historických období a kultúr, skúma rodinu, lásku, ťažkosti prispôsobovania sa, snahu uspieť a závisť.

V závere trojdňového cyklu podujatí si záujemcovia v divadelnej sále MKS Benedeka Csaplára môžu o 18.00 hodine vypočuť sakrálnu skladbu Missa Missio v podaní hudobníka, hudobného skladateľa, nositeľa Kossuthovej ceny Szarka Tamása a Wolf Kati. „Kresťanstvo je dnes najviac prenasledovanou vierou na svete. Cieľom napísania a predstavenia omše je upriamiť pozornosť ľudí na túto skutočnosť. Preto má aj rolu istej náhrady“ – uviedol v súvislosti so svojím dielom Szarka Tamás.

Ukážka z diela Missa Missio

Wolf Kati je jednou z najznámejších popových speváčok krajiny. S jej menom sa viažu také šlágre, ako „Szerelem, miért múlsz, Lángolj, Próbáld még“. I keď ju poznáme zo sprievodnej piesne z kresleného filmu Vuk, ktorú naspievala ešte v detskom veku, jej popularita sa začala až v dospelosti.

Wolf Kati: Próbáld még!

Na všetky podujatia v rámci Dní sv. Juraja je vstup voľný.

-rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies