Back to top

Zber separovaného plastového odpadu

Publikované: 3. január 2019 - 10:42
Technické oddelenie Mestského úradu týmto oznamuje obyvateľom, že v roku 2019 sa zber separovaného plastového odpadu priamo od rodinných domov formou umelohmotných vriec uskutoční v nižšie uvedených dňoch.
Zber separovaného plastového odpadu

10. január                           09. máj                                12. september

14. február                         13. jún                                 10. október

14. marec                            11. júl                                  14. november

11. apríl                              08. august                           12. december

Dôležité: Nepriehľadné farebné vrecia NEBUDÚ odvezené. Vrecia prosíme vyložiť v deň zberu ráno pred dom do 7:00 h. Za odvezené vrecia zabezpečujeme náhradu.

Vrecia vyložené v iných dňoch NEBUDÚ odvezené!

ZBIERANÝ odpad:

  • PET fľaše od nápojov (v stlačenej forme)
  • Vypláchnuté plastové obaly z domácej kozmetiky a chémie (HDPE, PE, PP)
  • Čisté fólie z domácností (HDPE, LDPE)
  • Viacvrstvové obaly (TetraPack) mliečnych výrobkov a džúsov (vypláchnuté a stlačené)
  • Hliníkové a plechové obaly nápojové a konzervy

NEZBIERANÝ odpad:

  • Plastové obaly znečistené olejmi, tukmi, farbivami a inými chemickými látkami
  • Komunálny odpad – tvrdé plasty (napr.: debny, nábytok, atď.)

Toto ste už čítali?

Cookies