Back to top

Zdravotnícke zákony sa novelizujú často, ale systém sa nemení

Publikované: 11. november 2019 - 15:14
Inštitút pre svoju analýzu vybral jedenásť najvýznamnejších zdravotníckych zákonov. Šesť z nich pochádza z reformného roku 2004, ďalšie dva sa pridali v roku 2011. Po jednom zákone pribudlo v rokoch 2006, 2007 a 2013.
Zdravotnícke zákony sa novelizujú často, ale systém sa nemení

Rekordmanom je zákon o poskytovateľoch

Najviac novelizovaným bol zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ktorý sa zmien dočkal 67-krát. Prvenstvo dosiahol aj v ročnej frekvencii novelizácií, keďže bol priemerne zmenený 4,4-krát ročne.

Nasledujú zákony o zdravotných poisťovniach a o zdravotnom poistení s vysokým počtom zmien, aj vysokou ročnou frekvenciou.

Naopak, medzi najmenej menené zákony patrí zákon o rozsahu a podmienkach úhrady liekov a hlavne o verejnom zdravotníctve, ktorý sa za svoju existenciu od roku 2006 novelizoval len štyrikrát.

Noviel veľa, systém sa nemení

Napriek trinástim rokom vlády a šiestim ministrom zdravotníctva za stranu Smer, toto obdobie prinieslo len tri z jedenástich zákonov, na ktorých stojí dnešné zdravotníctvo,“ upozornil autor analýzy Martin Vlachynský.

Tri a pol stovky novelizácií zdravotníckych zákonov dosiahlo podľa neho len jednu vec – nenaplnenie pôvodnej vízie. „Odpor k „Zajacovým“ reformám novej vlády od roku 2006 bol neskrývaný. Kostra systému však ostala zachovaná,“ upozornil.

Legálne tu tak máme naďalej model, v ktorom si konkurujúce zdravotné poisťovne pre svojich poistencov dohadujú podmienky zmlúv s poskytovateľmi služieb.

Zajacovu reformu Smer upravil, nedokončil, no vlastnú víziu nemá

Chýbajúca definícia nároku pacienta, zabetónovanie štátnych nemocníc vytvorením koncovej siete, dlhá neistota okolo budúcnosti systému („jedna“ poisťovňa, zákaz zisku), zrušenie formálnych poplatkov, zavedenie výmenných lístkov, oslabenie nezávislosti Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ktorý mal byť kľúčovým „strážcom“ systému), nekonečné zavádzanie DRG systému, či nedokončenie transformácie nemocníc však spôsobili, že logika systému sa nemohla naplniť,“ upozorňujú autori analýzy.

Na druhej strane sa však systém ničím novým nenahradil. Jediná výraznejšia reforma od roku 2004 (lieková reforma) sa uskutočnila počas krátkej Radičovej vlády,“ poznamenal Vlachynský.

Ako podotkol, nevznikla ani len žiadna vízia, ako by to teda fungovať malo, ak nie po „Zajacovsky“. „Na túto víziu čakáme dodnes. Miesto nej prichádzajú len stovky noviel, ktoré sú len nádychmi topiaceho sa,“ uzavrel analytik.

Zdroj: felvidek.ma

Toto ste už čítali?

Cookies