Back to top

Žiaci základných škôl sa dozvedeli, ako hodnotili ich celoročný výkon

Publikované: 5. júl 2024 - 17:46

Dňa 28. júna bolo v meste rušno, najmä v školách a ich okolí, keďže v tento deň sa rozdávali koncoročné vysvedčenia. Aj žiaci základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa dozvedeli, ako hodnotili ich celoročný výkon.

Cookies