Back to top

Žiadajú, aby sa zastarané ihrisko zrušilo

Publikované: 4. august 2020 - 7:47
Obyvatelia bytovky na Kukučínovej ulici 1213 žiadajú zrušenie ihriska vedľa bytovky. Ihrisko hrozí nebezpečenstvom úrazu a ako uvádzajú vo svojej žiadosti, ani nie je evidované ako ihrisko.
Žiadajú, aby sa zastarané ihrisko zrušilo

„Tento zastaraný priestor je pozostatkom z čias socializmu“, nie je účelne využívaný, naviac, nie sú to deti, kto tam večer robí hurhaj, uvádzajú ako dôvod obyvatelia. Keďže niekdajšie ihrisko nezodpovedá súčasným predpisom, ani neslúži obyvateľom na odpočinok pre „veľký hluk“, ba čo viac, „do deviatej večer nemožno otvoriť okná pre silný vreskot“, žiadajú, aby bol priestor zlikvidovaný.

Aj preto sú obyvatelia veľmi rozhorčení, lebo tí, ktorí tam chodia, robia smeti, kvety okolo bytovky vysadené a opatrované obyvateľmi pošlapú, znehodnotia, a na dôvažok niektorí tam aj zaparkujú.

Mestský úrad na podnet obyvateľov v krátkom čase pristúpi k úprave zanedbaného, nebezpečného priestoru, vytvoria sa nové parkoviská, ale ostane aj zeleň.

V blízkom okolí, na Jesenského a Dunajskej ulici existujúce novodobé, viacerými prvkami vybavené ihriská ponúkajú deťom z okolia príjemnú zábavu. Mesto má v pláne v priebehu roka na sídlisku Východ a na Rybnom námestí vybudovať ďalšie nové detské ihriská.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies