Back to top

Žiadosť o dotáciu na sanáciu odpadu

Publikované: 25. júl 2016 - 9:45
Samospráva Dunajskej Stredy opäť podala žiadosť o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu na sanáciu nezákonne umiestneného odpadu.

Čierne skládky sa nachádzajú v katastri Dunajskej Stredy a Malého Blahova, spolu v objeme 2175 ton. Maximálna výška podpory je 70 tisíc eur, pri 5%-nej spoluúčasti mesta. Vlani Dunajská Streda na sanáciu 4 čiernych skládok získala 82 650 eur, z čoho odstránili a odviezli 2700 ton odpadu.

(dunstreda.sk)

Toto ste už čítali?

Cookies