Nachádzate sa tu

Získal Pamätný list svätého Gorazda

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, november 24 - 18:55 | Vzdelávanie
Adriánovi Untermayerovi, žiakovi štvrtého ročníka dunajskostredskej Strednej odbornej školy, Gyulu Szabóa 21, dňa 24. novembra v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave udelili Pamätný list svätého Gorazda za získanie zlatej medaily v mŕtvom ťahu na WUAP Majstrovstvách sveta 17. októbra 2O17 , čím šíril dobré meno Slovenska v oblasti športu v zahraničí.
Získal Pamätný list svätého Gorazda

Ocenenie talentovaný mladý športovec prebral z rúk štátnej tajomníčky Oľgy Nachtmannovej z príležitosti Dňa študentstva. Z 53 ocenených študentov boli dvaja zo stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským, jedným z nich bol Adrián Untermyaer a druhou bola študentka z maďarského gymnázia v Košiciach. Tento deň ostane pamätným pre Adriána Untermayera a tiež pre všetkých, ktorí ho osobne poznajú, pre spolužiakov i pre učiteľov. Sme hrdí na vynikajúce výsledky Adriána Untermayera, ktorý môže byť vzorom pre dnešnú mládež.

Sándor Bordás ml. učiteľ – inžinier