Back to top

Žitnoostrovské pastelky 2018 sa vydali na púť

Publikované: 16. september 2018 - 9:10
Devätnásty ročník súťaže si tento rok píšu už svetoznáme Žitnoostrovské pastelky, výstava ktorých sa po veľkej premiére v júni t.r. vydala už v lete „na cesty“. Prvá výstava, výber hlavne z okresných účastníkov a výhercov, bola v auguste inštalovaná v obchodnom dome MAX v Dunajskej Strede. Veľký záujem však o Pastelky majú aj v susednom Győri, kde sa už tradične stretávame s ochotou a priateľským prijatím. Tento rok sú plánované výstavy až na troch miestach.

Mestské kultúrne stredisko Józsefa Attilu privítalo v tento deň do stovky detí, pedagógov a rodičov. Je to pre organizátorov veľmi dobrý pocit. Navyše keď kultúrna pracovníčka strediska Emme Varga začala príhovor slovami : „My sme už veľmi čakali Pastelky. Každý rok sa tešíme na výstavu, na radosť, ktorá plynie z týchto úžasných obrázkov.“

V programe vystúpili deti a učiteľka z MŠ Tárogató /je to názov starého maďarského ľudového hudobného nástroja / a atmosféra bola veľmi sviatočná. V detských krojoch nás malí škôlkari vtiahli s prirodzenou radosťou do svojho veselého sveta. Pozdravným príhovorom slávnosť otvorila Jana Svetlovská, riaditeľka ŽOS /v maďarskom jazyku/. Vysoko ocenila túto cezhraničnú spoluprácu, za ktorú sa aj kolegom z Maďarska úprimne poďakovala. Aktuálne informácie o súťaži predniesla Mgr. Ingrid Láng, odborná metodička ŽOS. Výstavu otvoril poslanec MsÚ Győr Tibor Diligens, ktorý je veľkým fanúšikom Pasteliek a pravidelne sa zúčastňuje aj veľkej slávnosti malých výtvarníkov v júni v D.Strede. Nasledovala prehliadka výstavy, ktorá je vždy plná zážitkov. Je zaujímavé sledovať reakcie detí na vystavené obrázky. Veľakrát si všimnú niečo , čo my dospelí predliadame a tak, sa prizeráme a učíme sa od nich .

V ďalšej časti programu bola milá recepcia a následne aj pracovné stretnutie spoluorganizátorov s cieľom výmeny informácii. Z Maďarska sa zúčastnila vedúca odboru školstva a kultúry MsÚ Győr Monika Várszegi, ktorá je aj členkou medzinárodnej poroty Žitnoostrovských pasteliek, ďalší funkcionári MsÚ Győr, vedúci pracovníci kultúrneho strediska András Benyik a Emma Varga, poslanec Tibor Diligens a pracovníci ŽOS. Hovorili o ďalšej cezhraničnej spolupráci, ako aj o príprave XX. ročníka súťaže v roku 2019.

Vedúcou metodičkou podujatie je PhDr. Dagmar Madarásová Podujatie spoluorganizovali jednotlivé organizácie v Győri menované v texte, Mestský úrad v Győri s TTSK - Žitnoostrovským osvetovým strediskom.

jana svetlovská, foto: archív žos

Toto ste už čítali?

Cookies