Back to top

Zmena stránkových hodín kancelárie prvého kontaktu MsÚ od júna

Publikované: 28. máj 2020 - 9:24
Slovenská vláda postupne uvoľňuje prísne obmedzujúce opatrenia proti šíreniu epidémie koronavírus. V tomto zmysle aj Mestský úrad v Dunajskej Strede uvoľňuje pôvodné sprísnenia.
Zmena stránkových hodín kancelárie prvého kontaktu MsÚ od júna

Od 1. júna sa zmenia stránkové hodiny nasledovne: MsÚ bude otvorený pondelok–štvrtok od 08.00 do 16.00 hod., v piatok od 8.00 do 12.30 hod.

V kancelárii prvého kontaktu MsÚ naďalej prebieha pravidelná dezinfekcia v čase medzi 11.30–12.30 hod. Počet stránok v kancelárii v rovnakom čase bude naďalej obmedzený. Takisto zostávajú v platnosti prísne hygienické predpisy, s povinnosťou nosenie rúška a dezinfekcie rúk.

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?