Back to top

Zoltán Pápay: „Pripravujeme sa na najväčší jarmok v regióne“

Publikované: 16. september 2023 - 15:13
V dňoch 21. až 23. septembra mesto Dunajská Streda zorganizuje Žitnoostrovský jarmok, najväčšie kultúrne a gastronomické podujatie regiónu. Na túto tému sme hovorili s riaditeľom jarmoku, Zoltánom Pápaym.
Zoltán Pápay: „Pripravujeme sa na najväčší jarmok v regióne“

Žitnoostrovský jarmok je tradične jedným z najväčších podujatí svojho druhu v regiónoch obývaných Maďarmi. Aj preto počas troch jarmočných dní od štvrtka do soboty vystupujú a koncertujú prevažne maďarskí interpreti a kapely.

Samotný areál jarmoku - ktorý už tradične zaberá Trhovisko a časť mestského parku športu a voľného času - bude tento rok rovnaký ako v roku 2022, dozvedeli sme sa od Zoltána Pápaya, ktorý dodal: zmenou oproti minulému roku je to, že Ulička remesiel, ktorá bývala pri MOL Aréne, sa úplne presunie do areálu ihriska pri mestskej športovej hale.

„Tento rok sa kompletne pretransformovala aj ponuka jarmočníkov. V období po pandémii koronavírusu mnohí ukončili živnosť, preto sa s viacerými jarmočníkmi tohto roku už nestretneme. Na druhej strane je pozitívnou správou, že sa zvýšil počet remeselníkov, ktorí majú záujem prezentovať svoju ponuku na Žitnoostrovskom jarmoku – takže sortiment bude vo veľkej miere pozostávať z ponuky remeselníkov; mnohí z nich pochádzajú napríklad z Maďarska,“ povedal riaditeľ jarmoku a dodal, že remeselníkov návštevníci nájdu nielen na ihrisku pri športovej hale, ale ich stánky budú rozmiestnené aj na úseku od Cirkevnej ZŠ a MŠ sv. Jána Apoštola až po športovú halu.

„Zmenila sa aj gastronomická ponuka. Keďže chceme aj naďalej zabezpečiť, aby boli jarmočné programy pre návštevníkov bezplatné, boli sme nútení zvýšiť miestne poplatky predajcov (poplatok za miesto sa smerom z vnútorného okruhu postupne znižuje), takže niektorí predajcovia sa tohto roku jarmoku nezúčastnia. Na druhej strane je potešujúce, že jarmočná gastronomická ponuka bude zahŕňať aj náročnejšie gastro stany „vyššej kategórie“,“ povedal Zoltán Pápay.

Pápay dodal, že 85 % zo 170 000 eur pokrývajúcich celkové náklady Žitnoostrovského jarmoku   už bolo prijatých - tento príjem pokrýva výdavky podujatia od koncertov cez ozvučenie až po všetky organizačné činnosti, ktoré zahŕňajú napr. aj nepretržitý zber odpadu. Vďaka tomu  môžu záujemcovia najväčší festival v regióne navštíviť zadarmo.

„Tento rok sme plánovali uzavrieť úsek Ulice Istvána Gyurcsóa popri Trhovisku, pretože sme chceli, aby táto ulica bola počas jarmoku vyhradená pre chodcov a jarmočníkov. Keďže však ešte nie je dokončená spojovacia cesta, ktorá bude spájať sídlisko Sever II s Malodvorníckou cestou, Ulica Istvána Gyurcsóa bude počas podujatia podobne ako minulý rok jednosmerná, teda s dopravnými obmedzeniami. Na jednej strane dotknutého úseku ulice bude priestor na parkovanie,“ povedal Zoltán Pápay, ktorý dodal, že proces výstavby spojovacej cesty dočasne spomalili vonkajšie faktory, ktoré boli medzičasom doriešené.

„Do budúceho roka počítame s tým, že celý areál jarmoku bude uzavretý pre automobilovú dopravu. Budúci rok sa pravdepodobne začne výstavba novej športovej haly, ktorú slovenská vláda zrealizuje ako prednostnú výstavbu, takže Ulica Istvána Gyurcsóa, dočasne zneprístupnená pre automobilovú dopravu, nám v roku 2024 bez pochýb príde vhod ako dodatočný jarmočný areál,“ dodal riaditeľ veľtrhu. Zoltán Pápay tiež povedal, že v Mestskej športovej hale budú každý večer do 22:00 poskytované zdravotnícke služby prvej pomoci a  bude tu aj prebaľovací kútik pre rodiny s malými deťmi. Pre návštevníkov bude k dispozícii, rovnako ako minulý rok, aj niekoľko toaliet.

„Dúfame, že nám bude priať počasie, takže tí, ktorí zavítajú na jarmok, sa budú môcť nerušene zabaviť a navyše zadarmo. Dúfame teda, že nás čaká jarmok s dobrou atmosférou. Tak ako minulý rok, aj tento rok sme stanovili otvorenie na 15:00 hod. popoludní a každý deň od 16:00 čakajú na návštevníkov rôzne programy a koncerty. Samozrejme, ako sme si už zvykli po minulé roky, medzinárodné vinárstva ponúknu vo vínnej uličke jarmoku svoje obvyklé kvalitné vína.“

Zoltán Pápay pripomenul, že návštevníci jarmoku môžu aj tento rok využiť bezplatný turistický vláčik, ktorý bude premávať medzi areálom jarmoku a sídliskami, obytnými zónami v meste. Zároveň všetkých požiadal, aby na seba navzájom dávali pozor, keďže podujatie navštívi opäť veľa ľudí. „Ešte raz zdôrazňujem: nezabudnite, že počas troch dní jarmoku bude Ulica Istvána Gyurcsóa jednosmerná. Mestská polícia je tu každoročne nútená udeľovať porušovateľom dopravných pokynov pokuty v celkovej výške niekoľko tisíc eur - preto by som chcel všetkých upozorniť: dodržiavajte predpisy a venujte pozornosť dočasným dopravným značkám! Cieľom nie je pokutovať čo najviac ľudí, ale chrániť bezpečnosť všetkých návštevníkov jarmoku!“

Attila Nagy

Toto ste už čítali?

Cookies