Back to top

Zreštaurované zbierkové predmety z fondu Žitnoostrovského múzea v Dunajskej Strede

Publikované: 25. január 2017 - 13:32
Z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia sa v roku 2016 podarilo zrealizovať zreštaurovanie dvoch zástav zo zbierkového fondu dunajskostredského Žitnoostrovského múzea.

Zástavy boli do fondu múzea nadobudnuté v roku 1965 z bývalého šamorínskeho múzea, ktorého zbierky po zrušení múzea v roku 1942 spravoval Imrich Latkóczy v Šamoríne. Tieto zástavy, ako zbierkové predmety múzea, sú cennými pamiatkami zo života cechovníctva na hornom Žitnom ostrove.

Podporenie našich projektov umožnilo, že odborní pracovníci odborne ošetrili a zreštaurovali uvedené zástavy, ktoré pre značné poškodenie a zlý stav nemohli byť vystavené pre verejnosť. Hlavným cieľom reštauračných prác bolo prinavrátenie dobrého technického stavu zástav a ich umiestnenie v stálej expozícii múzea.

Na zástave z roku 1832 je napísaný zlatými písmenami názov cechu kožušníkov („ÉRDEMES. N.: SZŰRSZABÓ CZÉH  ZÁSZLÓIA. A.: 1832.“). Uprostred béžovej hodvábnej látky je na jedno spoločné plátno namaľovaný obraz znázorňujúci Korunovanie Panny Márie a na druhej strane vidíme postavy sv. Pavla pustovníka a sv. Antona pustovníka.

Na druhej zástave (vyhotovenej z tyrkysovo-zeleného hodvábu), ktorá pochádza z roku 1806, sú tiež dva obrazy na jednom spoločnom plátne. Na jednom obraze vidíme štyroch cirkevných otcov nesúcich archu zmluvy a na druhom obraze sú postavy sv. Petra apoštola.

Zástavy po odbornom ošetrení a zreštaurovaní významne obohatia stálu expozíciu múzea, budú dokumentovať a prezentovať bohatstvo hodnôt zo života cechov a cechovníctva nášho regiónu.

Zostavila: Oľga Bevilagua, pracovníčka múzea

Toto ste už čítali?

Cookies