Back to top

Župan predstavil primátorom očkovaciu stratégiu

Publikované: 18. marec 2021 - 8:27
Župa v spolupráci s mestami zváži vytvorenie ďalších podobných centier v závislosti od počtu a typu dostupných vakcín. Na jednej strane sa pripravuje na podanie druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca. Na druhej strane župa očakáva, že čoskoro budú dostupné aj ďalšie vakcíny.
Župan predstavil primátorom očkovaciu stratégiu

Trnavský župan Jozef Viskupič pozval primátorov všetkých siedmich okresných miest na území župy na stretnutie, aby ich informoval o doterajšom priebehu a pláne ďalšieho postupu pri očkovaní proti ochoreniu Covid-19. Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 17. marca 2021, sa zúčastnili primátori okresných miest – Anna Mierna (Skalica), Martin Džačovský (Senica), Zoltán Hájos (Dunajská Streda), Peter Jančovič (Piešťany), Miroslav Kollár (Hlohovec) a Peter Paška (Galanta). Krajské mesto Trnava zastupovala viceprimátorka Eva Nemčovská. Koordináciu očkovania zabezpečuje z poverenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky od 11. februára 2021 župa, ktorá zároveň zriaďuje veľkokapacitné očkovacie centrá. Očkovacia stratégia má štyri fázy – pilotnú, vysokokapacitnú, útlmovú a individuálnu.

„V pandémii žijeme už rok a rovnaký čas sa podieľame na jej manažmente. Našou hlavnou motiváciou je ochrana ľudských životov. Pred vyše mesiacom sme boli poverení koordináciou očkovania. Pri zriaďovaní veľkokapacitných očkovacích centier sme sa v prvej fáze sústredili na efektívne zvládnutie procesu očkovania a zabezpečenie ambulantného personálu. Doteraz župa vytvorila tri očkovacie centrá – v Dunajskej Strede, Skalici a Trnave – a počas štyroch víkendov v nich zaočkovala takmer 19 tisíc ľudí. Komunikácia a spolupráca s mestami ohľadom očkovania prebieha bez väčších problémov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Župné veľkokapacitné očkovacie centrá na začiatku logicky vznikali prioritne v stredných zdravotníckych školách. Župa využíva pomoc ich pedagógov a študentov pri administrácii a pozorovaní po očkovaní, ale aj zdravotnícke zázemie. Počet dostupných vakcín sa z týždňa na týždeň mení. Spočiatku to bolo 1.000 na týždeň s výhľadom na 7.300 na konci apríla. Župa však už v polovici marca získala 10.000 vakcín na týždeň, pretože sa vakcinácia v iných krajoch rozbieha pomalšie. Tieto nepredvídateľné dodávky výrazne ovplyvňujú nároky na jednotlivé centrá. Dostupnosť parkovania v okolí očkovacích centier je relevantným faktorom pre komfort záujemcov o očkovanie, ale nie rozhodujúcim pre jeho realizáciu.

S ambíciou odbremeniť nemocnice pôsobia v župných veľkokapacitných očkovacích centrách pôsobia ambulantní lekári a zdravotné sestry, a to nad rámec bežného ordinovania v ambulanciách. Konzultujú zdravotný stav záujemcov o očkovanie a následne ho aj vykonávajú. Župa im poskytuje materiálne a technické vybavenie (počítače, tlačiarne, kabeláž, internetové pripojenie, špeciálne chladničky, stoly, stoličky, kóje, ochranné prostriedky, zdravotnícky materiál atď.) a zabezpečuje software na prenos údajov do a z centrálnych databáz.

„Sme otvorení priamemu konštruktívnemu dialógu. Na dnešnom stretnutí sme preto hľadali najlepší možný spôsob, ako zvládnuť druhú fázu nášho plánu. Tá začne odhadom o dva až šesť týždňov buď potrebou podania druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, respektíve dodaním násobne väčšieho počtu vakcín nového druhu, napríklad z portfólia Johnson & Johnson, čo sa môže rátať v desiatkach tisíc očkovaní. Diskutovali sme o možnostiach, ako popri týchto zvýšených nárokoch zabezpečiť zachovanie počtu ľudí zaočkovaných prvou dávkou a rovnako aj ich preočkovanie. Každá pomoc župe od primátorov s logistikou, informovanosťou verejnosti, či oslovovaním zdravotníckeho personálu je extrémne vítaná,“ avizoval župan Viskupič.

Župa v spolupráci s mestami zváži vytvorenie ďalších podobných centier v závislosti od počtu a typu dostupných vakcín. Na jednej strane sa pripravuje na podanie druhej dávky vakcíny od spoločnosti AstraZeneca, ktoré Ministerstvo zdravotníctva SR odporúča po 9 až 12 týždňoch. Na druhej strane župa očakáva, že čoskoro budú dostupné aj ďalšie vakcíny. Plán župy počíta s treťou fázou, v ktorej by malo dôjsť k postupnému útlmu veľkokapacitných očkovacích centier v dôsledku zaočkovania dostatočného percenta obyvateľov na získanie kolektívnej imunity. Štvrtá fáza perspektívne počíta s očkovaním jednotlivcov a menších skupín obyvateľov, a to napríklad v ambulanciách.

Podľa primátora Dunajskej Stredy a poslanca krajského zastupiteľstva Zoltána Hájosa je spolupráca župy s mestami dôležitá z pohľadu ochrany obyvateľov pred novým koronavírusom. „Župe sme ponúkli súčinnosť mestskej polície pri usmerňovaní ľudí a vodičov v okolí očkovacieho centra,“ skonštatoval.

„Veľmi oceňujem, že sa župa rozhodla umožniť očkovanie v regiónoch. Organizácia je výborná a doposiaľ sme sa stretli len s pochvalnými ohlasmi na spoluprácu medzi mestom a regionálnou samosprávou,“ povedala po stretnutí primátorka Anna Mierna.

„Rozhodli sme sa pomôcť župe a zapojiť sa do očkovania. V mestskej poliklinike sme pripravení podávať vakcíny ľuďom vo veku viac ako 70 rokov,“ doplnil primátor Senice a župný poslanec Martin Džačovský.

Primátor Galanty Peter Paška na stretnutí uviedol, že mesto je centrom spádovej oblasti so 170-tisíc obyvateľmi. O zriadenie podobných centier okrem neho prejavili záujem aj ďalší primátori a župa s nimi bude pokračovať v individuálnych rokovaniach. Župa pri koordinácii očkovania a otváraní veľkokapacitných očkovacích centier zabezpečuje prakticky všetko okrem určovania očkovacej stratégie, za čo zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, a správy prihlasovacieho systému, čo má na starosti Národné centrum zdravotníckych informácií.

TTSK

Toto ste už čítali?

Cookies