Back to top

Župan rokoval v Dunajskej Strede

Publikované: 6. február 2018 - 11:42
5. februára zavítal do nášho mesta župan Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič, aby sa porozprával s primátormi a starostami miest a obcí nášho okresu.

„Radi by sme oznámili náš zámer zorganizovať stretnutie takzvaných M17 – teda s primátormi 17 miest v župe a verím, že prvé by sa mohlo uskutočniť už v marci.” – uviedol župan. Každoročne by sa uskutočnili dve alebo štyri takéto stretnutia.  Zdôraznil, že by chcel zviditeľniť prácu úradu v prospech občanov.

Na záver dunajskostredského rokovania zhrnul, že tunajší  primátori a starostovia uvádzali ako najväčšiu výzvu infraštrukturálne probémy v súvislosti s výstavbou rýchlostnej cesty R7, ktorá už teraz zaťažuje cesty.  Jozef Viskupič sľúbil prerokovanie tejto témy s ministrom dopravy, Érsekom Árpádom.

Druhá dôležitá téma sa týkala čistoty vody, čo treba riešiť spoločne s ostatnými župami, lebo len tak sa dá dosiahnuť želaný výsledok.  Viac otázok sa vynorilo aj v súvislosti  s cestami v správe župy a tiež s cyklotrasami. Na oficiálnej návšteve sa zúčastnili aj krajskí poslanci za SMK.

Viskupič zdôraznil, že výška dotácií bola v tomto roku navýšená na  600 tisíc eur a budú tri témy (šport, kultúra a sociálna oblasť). Najmenšia suma bude 500 eur, horná hranica nie je daná, klesne aj suma spoluúčasti. Takto by chceli podporiť prácu organizácií a fyzických osôb, aby podpora nebola len o pár stovkách eur.  

Berényi József uviedol, že rada župy navrhla na schválenie poslancami taký rozpočet, na základe ktorého sa dvom okresom obývaným prevažne maďarským obyvateľstvom (Galanta a Dunajská Streda) ujde  40 percent.

Hájos Zoltán poďakoval županovi za návštevu, ktorú aj ostatní primátori a starostovia považovali za užitočnú, keďže mohli nastoliť všetky tie problémy a výzvy, s ktorými sa boria či čakajú od župy nejakú formu pomoci.

Toto ste už čítali?

Cookies