Back to top

Župné voľby 4. novmebra - kandidáti

Publikované: 13. október 2017 - 11:03
Viacerí ste nás žiadali, aby sme znova zverejnili zoznam kandidátov na župana a poslancov samosprávneho kraja.

Voľby do samosprávnych krajov  sa budú konať 4. novembra, a po prvý raz budú voľby len jednokolové, takže meno župana sa dozvieme už hneď v ten deň.  

Oficiálny zoznam kandidátov na župana:

1. József Berényi, Mgr., 50 rokov, podpredseda TTSK, Dolné Saliby, SMK

2. Jaroslav Cehlárik, Mgr., 34 rokov, riaditeľ, Opoj, nezávislý

3. Tibor Mikuš, Ing., PhD., 65 rokov, predseda TTSK, Suchá nad Parnou, nezávislý

4. Márius Novák, MUDr., 64 rokov, lekár, Piešťany, NOVÝ PARLAMENT

5. Konrád Rigó, 38 rokov, štátny tajomník ministerstva kultúry, Dunajská Streda, MOST-HÍD

6. Jozef Viskupič, Mgr., 41 rokov, poslanec NR SR, Trnava, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

Predsedu a poslancov volíme na 5 rokov,  v roku 2022 budú voľby do samospráv krajov a komunálne voľby v jednom čase, čiže voliť poslancov mesta a kraja budeme voliť naraz. Do samosprávneho kraja si z okresu Dunajská Streda zvolíme 8 poslancov z 38 kandidujúcich.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja :

1. László Bacsó - Bc., 43 r., starosta obce Topoľníky, Topoľníky, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 
2. Ján Berceli, PhDr., 37 r., podnikateľ, Kútniky, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 
3. Ferenc Berényi, Mgr., 46 r., vodič autobusu, Dunajská Streda, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 
4. Marian Bölcs, 41 r., podnikateľ, Šamorín, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 
5. Alexander Dakó, Mgr., 46 r., projektový manaţér, Dunajská Streda, nezávislý kandidát

6. Emília Danišová, Mgr., 48 r., podnikateľka, Šamorín, Nezávislosť a Jednota

7. Iveta Fajnorová, 48 r., zamestnanec VS, Šamorín, Nezávislosť a Jednota
 
8. Iván Fenes, PhDr., LL.M, MBA, 50 r., primátor mesta Gabčíkovo, Gabčíkovo, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 
9. Károly Földes, MUDr.,MPH, 46 r., lekár, Dunajská Streda, nezávislý kandidát
 
10. Dagmar Fuseková, 58 r., podnikateľka, Hviezdoslavov, NOVÝ PARLAMENT
 
11. Zoltán Hájos, JUDr., 50 r., advokát, primátor, Dunajská Streda, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 

12. Rozália Hervay, Mgr., 47 r., ekonómka, Rohovce,Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

13. Štefan Horony, 39 r., bezpečnostný manažér, Dunajská Streda, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

14. Gabriela Józan Horváth, Ing., 34 r., prednostka OÚ Trnava, Štvrtok na Ostrove, MOST - HÍD

15. Róbert Horváth,  52 r., kňaz/farár, Dunajská Streda, Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

16. Zoltán Horváth, MUDr., 54 r., zástupca primátora, lekár, Dunajská Streda, nezávislý kandidát

17. Ivan Husár, 55 r., športový riaditeľ, Šamorín, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 
18. Renáta Klauková, PhDr., 42 r., finančný manaţér, Dunajská Streda, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska
 
19. Richard Kmeť, PhDr., 42 r., riaditeľ ÚPSVaR, Veľké Dvorníky, SMER - sociálna demokracia
20. Kristian Kovács,  34 r., súkromný podnikateľ, Horná Potôň, MOST - HÍD

21. Edita Lysinová, PaedDr., 50 r., pedagogička, Šamorín, MOST - HÍD

22. József Menyhárt, PaedDr., PhD.,  41 r., vysokoškolský pedagóg, Vrakúň, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

23. Jakub Nagy, Mgr., 29 r., štatutár občianskeho zdruţenia, Šamorín, Strana zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov
 
24. Jozef Narancsik, 52 r., SZČO - obchodný zástupca PSS, Malé Dvorníky, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko

25. Csaba Orosz,  46 r., zástupca primátora mesta Šamorín, Šamorín, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

26. Ladislav Polák, Ing.,  47 r., starosta obce Okoč, Okoč, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja

27. Konrád Rigó,  38 r., štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD

28. Jozef Samek, 46 r., živnostník, Dunajská Streda, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska

29. Irén Sárközy, Ing. JUDr., 47 r., poslankyňa NR SR, Dunajská Streda, MOST - HÍD
 
30. Pavol Sebök, Ing., 39 r., dopravný inţinier, Dunajská Streda, nezávislý kandidát
 
31. Ivan Seňan, 35 r., starosta obce, Veľká Paka, MOST - HÍD
 
32. Zsolt Sidó, PaedDr., PhD., 50 r., inštruktor autoškoly, Dunajská Streda, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 
33. Marian Soóky, PaedDr., 38 r., riaditeľ Základnej školy Bélu Bartóka s VJM vo VM, Veľký Meder, Strana maďarskej komunity - Magyar Közösség Pártja
 
34. Peter Súlovský, Ing., 68 r., dôchodca, Šamorín, Slovenská národná strana
 
35. Robert Tánczos, Ing., 42 r., podnikateľ, Jahodná, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita, Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Zmena
 
36. Zuzana Tóthová, 28 r., opatrovateľka, Okoč, Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko
 
37. František Vangel, MBA,47 r., súkromný podnikateľ, Dunajská Streda, MOST - HÍD
 
38. Albin Varga, Mgr., 33 r., súkromný podnikateľ, Veľký Meder, MOST - HÍD
 
 

Toto ste už čítali?

Cookies