Back to top

Advent 2020, Dunajská Streda

Publikované: 13. december 2020 - 16:50
A. Szabó László viceprimátor: „Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia, pred rokom sme sa s veľkým očakávaním tešili na rok 2020. Mnohí (aj vzhľadom k číslam) si mysleli, že to bude čarovný rok, a kuli veľké plány, očakávali od neho nemálo.”
Advent 2020, Dunajská Streda

Ctené dámy, vážení páni, milí priatelia,

pred rokom sme sa s veľkým očakávaním tešili na rok 2020.

Mnohí (aj vzhľadom k číslam) si mysleli, že to bude čarovný rok, a kuli veľké plány, očakávali od neho nemálo.

S príchodom jari sa však takmer každý plán a každý sen rozplynul...

Namiesto toho sa náš každodenný život vyznačoval nespočetnými obmedzeniami a zriekaním sa. Dostali sme sa mimo svojej komfortnej zóny. Museli sme prejsť mnohými situáciami, ktoré v nás vyvolali strach a úzkosť.

Pliaga, ktorá sa na nás usadila, bola nová a neznáma. A človek sa zvyčajne viac bojí neznámeho.

Dlhé mesiace trvajúci neistý stav prináša do našich životov a do života celej spoločnosti do dnešného dňa neutíchajúce napätie.

Niektorí si myslia, že súčasný stav je akýmsi trestom. Ja si však myslím, že je to skôr príležitosť, možnosť na zmenu.

Je tu advent, doba očakávania...

V tomto období si často pripomíname betlehemský príbeh. A keď sa zamyslíme nad týmto sledom udalostí, musíme si uvedomiť, aký je to obrovský paradox: zmenu, dobro a dlho očakávaný zázrak prináša malé dieťa...

Tento príbeh by mal byť inšpiráciou aj pre nás, aby sme si všimli príležitosť, šancu a nádej vo všetkých maličkostiach, ktoré nás obklopujú!

Naše šťastie totiž závisí predovšetkým od našich vlastných očakávaní a živia ho malé potešenia každodenného života...

Je najvyšší čas zamerať sa na skutočné hodnoty!

Urobme všetko pre to, aby sme mali pokoj vo svojich telách, dušiach i v našej spoločnosti. Spravme všetko, aby sa súčasná situácia premenila na tvorivé požehnanie!

V týchto ťažkých chvíľach sme možno stále plní napätia... Toto napätie však môžeme zmierniť aktivitou a dobrými skutkami. Ak tak urobíme, v našich srdciach  i medzi nami sa môže objaviť túžobne očakávané a natoľko potrebné adventné svetlo.

Buďme schopní vnímať všetko to okolo nás, čo robí náš svet lepším!

Nájdime pokoj vo svojich dušiach!

Prajem Vám požehnané a láskyplné sviatky!

Toto ste už čítali?

Prázdniny!!!

Prázdniny!!!

Školský rok 2021/2022 v základných školách v pôsobnosti...

Cookies