Back to top

Aj chodby dostali meno

Publikované: 12. jún 2017 - 8:53
Pri príležitosti 110. výročia narodenia Szabóa Gyulu sa vo štvrtok popoludní konalo v škole pomenovanej po ňom jedno nezvyčajné podujatie

Po rekonštrukcii v roku 2015 vznikli v interiéri školy nové, biele plochy, ktoré sa postupne zapĺňali v zmysle myšlienky „Všetko, čo je Dunajská streda, všetko, čo je Źitný ostrov, všetko čo je maďarstvo“. 8. júna, v deň, kedy sa narodil Szabó Gyula, dali mená chodbám, a to za prítomnosti nielen predstaviteľov mesta, poslancov a zamestnancov mestského úradu, ale z Lučenca, kde umelec žil, prišla aj Szabó Haltemberger Kinga, vdova po Szabóovi Gyulovi.

Na úvod predstavili žiaci školy svoj kultúrny program, potom riaditeľ školy, Nagy Árpád, predstavil pozadie slávnostnej udalosti. V tomto roku neoslavujeme totiž len 110. výročie narodenia umelca, ale spomíname si aj na 45. výročie jeho smrti a práve pred 15 rokmi škola prevzala meno tohto vynikajúceho maliara, grafika. Povedal, ako dospeli k pomenovaniu chodieb, potom požiadal vdovu, aby odkryla poslednú tabuľu na prízemní, na ktorej je meno Gyulu Szabóa. Szabó Haltemberger Kinga sa poďakovala prítomným, že chránia pamiatku jej manžela a pozvala ich do Lučenca, kde sa napríklad v ten deň konajú bežecké preteky tamojších škôl na trase, po ktorej behával aj významný umelec.

Príhovory uzavrel viceprimátor A.Szabó László, ktorý vyzdvihol dôležitosť mien a svoje potešenie z tejto iniciatívy. Predtým, než sa prítomní rozišli pozrieť si chodby ozdobené obrazmi v danej téme, či týkajúcich sa daného regiónu či mesta, vypočuli si báseň autora Gyulu Szabóa.

Toto ste už čítali?

Cookies