Back to top

Aj dunajskostredské materské a základné školy sa 1. júna otvoria

Publikované: 20. máj 2020 - 10:20
V utorok dopoludnia sa primátor mesta Zoltán Hájos stretol s riaditeľkami materských škôl. Porada sa uskutočnila v súlade s nariadením vlády, v zmysle ktorého sa 1 júna opäť otvoria materské a základné školy, ktorých zriaďovateľom je mesto Dunajská Streda.
Aj dunajskostredské materské a základné školy sa 1. júna otvoria

„Urobíme všetko pre to, aby sme mohli deti prijať. Samozrejme, musíme počítať s viacerými obmedzeniami a predpismi, ktoré vláda vyžaduje a ktoré dopredu avizovala, my zas, majúc tieto na zreteli, urobíme všetko, aby sme ich dodržali a mohli tak 1. júna mestské materské školy otvoriť“ - povedal primátor.

Ďalej Zoltán Hájos povedal, že v nasledujúcich dňoch škôlky oslovia rodičov, aby zistili, koľko detí nastúpi do škôlky na celý deň, na poldeň, na stravu atď. Návšteva  inštitúcie totiž nie je povinná.

Cieľom je, aby sme v rámci 4. fázy uvoľňovania opatrení „dokázali zorganizovať všetko tak, aby 1. júna privítali materské školy deti tak, ako ich 12. marca opúšťali“.

V období nútenej prestávky sme čas využili na údržbu a odstránenie nedostatkov, v prípade potreby na maliarske práce, dezinfikovali sa všetky hračky, dali sa do poriadku dvory. Všetko vyriešime, aby sme mohli deti prijať.

V súvislosti s otváraním základných škôl sa primátor Zoltán Hájos stretne s ich riaditeľmi zajtra. Na porade sa tiež dohodnú, v akej forme budú  môcť prijať žiakov, ako bude prebiehať vyučovanie. Úloh bude veľa, ide o také nariadenia, ktoré musia byť v súlade s hygienickými opatreniami.

„Bude si to vyžadovať ďalšie organizačné riešenia zo strany riaditeľov, ale myslím si, že aj toto vyriešime. Zajtra okrem iného sa dohodneme aj na čiastkových riešeniach, ako aj na technických a organizačných opatreniach. V súvislosti s tým, že návšteva základnej školy, podobne ako materskej školy nebude povinná, riaditelia prostredníctvom triednych učiteľov oslovia rodičov v záujme zistenia počtu žiakov“ - povedal primátor.

Čo sa týka jasieľ a základnej umeleckej školy, zatiaľ čakajú na ďalšie nariadenia vlády.

(na)

Toto ste už čítali?

Cookies