Back to top

Asistované sčítanie obyvateľov prebieha od 3. mája do 13. júna

Publikované: 4. máj 2021 - 13:00
Asistované sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 3. 5. 2021 do 13. 6. 2021, počas 6 týždňov. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, tolerovaný alebo obvyklý pobyt. Údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania do formulára uvedie sa vzťahujú k rozhodujúcemu okamihu sčítania, teda k 1. januáru 2021.
Asistované sčítanie obyvateľov prebieha od 3. mája do 13. júna

Sčítanie pomocou asistenta

Ak sa nemôžete alebo neviete sčítať sami máte možnosť využiť službu asistovaného sčítania.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, počas 6 týždňov.

  • V každej obci bude zriadené kontaktné miesto, kde vám so sčítaním pomôže stacionárny asistent.
  • Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility).

V šesťtýždňovom období asistovaného sčítania budú pre obyvateľov Dunajskej Stredy k dispozícii stacionárni asistenti na troch kontaktných miestach, ako aj mobilní asistenti. Kontaktné miesta nie sú viazané na trvalý pobyt v obci.

Adresy kontaktných miest v Dunajskej Strede:

  • Mestská radnica (Hlavná 50/16)
  • Budova bývalého sídla skautov (Námestie Sv. Štefana 296/6)
  • Spoločenský dom v Malom Blahove (Lesná 436/11)

 

Presné otváracie hodiny kontaktných miet:

Mestská radnica (Hlavná 50/16):

 P: 08.00 -11:30 12:30-16.00
 U: 08.00 -11:30 12:30-16.00
 S: 08.00 -11:30 12:30-17.00
 Š: 08.00 -11:30 12:30-16.00
 P: 08.00 -13.00

Budova bývalého sídla skautov (Námestie Sv. Štefana 296/6):

 P: 12:00 -16.00
 U: 12:00 -16.00
 S: 09.00 -16.00
 Š:  --------------
 P: 09.00 -12.00

Spoločenský dom v Malom Blahove (Lesná 436/11):

 P:  12:30 -16.00
 U: --------------
 S:  12:30 -17.00
 Š:  --------------
 P:  09.00 -13.00

O pomoc so sčítaním prostredníctvom mobilného asistenta budú občania môcť požiadať na telefónnom čísle: +421905 407 018.

 

Mestský úrad žiada občanov, aby počas návštevy mobilného asistenta dodržali preventívne hygienické opatrenia: aby mali nasadené rúško, dodržiavali primeraný odstup a v miestnosti vetrali.
 

Pozor na podvodníkov!

Hovorkyňa SODB 2021 upozornila, že asistovaná forma môže lákať podvodníkov. Pripomenula, že pri aktuálnom sčítaní k obyvateľom nikto nechodí proaktívne klopať na dvere ani počas asistovaného sčítania. Neexistujú ani papierové formuláre, len elektronické sčítanie prostredníctvom tabletu. Každý mobilný asistent bude vybavený preukazom, ktorý predloží pri kontakte s obyvateľom. Jeho totožnosť je možné si spätne overiť zavolaním na vyššie uvedené kontaktné telefónne číslo. Pri podozrení, že ide o falošného asistenta, sa treba obrátiť na políciu a upozorniť obec.

Kto sa musí sčítať a aké sú pokuty?

Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia, ktorí majú na Slovensku trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Za neplnoleté dieťa formulár vyplní zákonný zástupca. Za obyvateľa sa v tomto prípade považuje každý občan EÚ, resp. niektorej z tretích krajín, ktorý tu má obvyklý pobyt, tj. reálne žije na Slovensku. Sčítanie je zo zákona povinné. Občanovi, ktorý sa sčítania nezúčastnil, hrozia sankcie, najnižšia pokuta je 50 a najvyššia 250 eur

scitanie.sk/dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Výzva RÚVZ

Výzva RÚVZ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v...