Back to top

Banyák István – nositeľ ceny Pro Urbe

Publikované: 3. máj 2018 - 14:08
Banyák István získal cenu Pro Urbe za svoju výnimočnú činnosť v oblasti kultúry.

Cenu mesta  Dunajská  Streda PRO  URBE udeľuje Mestské  zastupiteľstvo  Dunajská Streda   jednotlivcom  a  kolektívom  za zásluhy o rozvoj mesta Dunajská Streda, za vynikajúce tvorivé výkony, významné  výsledky  v  oblasti  kultúry  a  športu,  výchovy,  vzdelávania  a  vedy, spoločenského života.

Banyák István sa narodil v hudobníckej rodine.

Ako 14 ročný založil svoju prvú kapelu. Po niekoľkomesačnom skúšaní ich vzali do žitnoostrovského ľudového súboru „Magyar Népi Együttes“.  V roku 1957 sa zúčastnili  československej súťaže ľudových skupín, kde získali prvé miesto.

V roku 1969 dostala 10 členná cigánska kapela pozvanie na ročné angažmán do fínskej show.  

Potom nasledovali ďalšie zahraničné účinkovania: vo Švédsku, Nemecku, Holandsku, vo Švajčiarsku a Rakúsku.

Banyák István dostal vyznamenanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Už ako dôchodca založil OZ Rómski muzikanti,  ktorého hlavnou úlohou je pomoc mladým rómskym talentom  a propagácia krásy cigánskej hudby. Združenie v roku 2004 oživilo dunajskostredské podujatie na pamiatku Bihariho Jánosa, v roku 2005 postalili primášovi Biharimu Jánosovi  sochu.

V roku 2008 založil skupinu  Bihariho Jánosa, ktorá hrá maďarskú ľudovú hudbu, operety a cigánsku muziku. Banyák István je vedúcim tohto 6 členného cigánskeho súboru.

Toto ste už čítali?

Cookies