Nachádzate sa tu

Bezplatné vzdelávanie pre dospelých od septembra

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, máj 16 - 15:21 | Vzdelávanie
Stredná odborná škola informatiky a služieb s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Szabóa 21 v Dunajskej Strede v školskom roku 2020/2021 od septembra otvára nadstavbové študijné odbory (2-ročné končiace maturitou) pre absolventov študijných odborov s maturitou.
Bezplatné vzdelávanie pre dospelých od septembra

Nadstavbové študijné odbory (2-ročné končiace maturitou) pre absolventov učebných odborov s výučným listom

  • strojárstvo - VM a OP SaP
  • elektrotechnika
  • podnikanie v remeslách a službách
  •  vlasová kozmetika

Nadstavbové študijné odbory (2-ročné končiace maturitou) pre absolventov študijných odborov s maturitou

  • mechanik počítačových sietí
  • hospodárska informatika
  • kozmetička a vizážistka

Podrobné informácie o jednotlivých odboroch nájdete na webovej stránke školy www.sosds.sk pod informáciami.

Informovať sa môžete na tel. čísle  031/552 2836 alebo na e-mailovej adrese info [at] sosds.sk.