Back to top

Bola udelená Cena sv. Juraja 2017

Publikované: 30. apríl 2017 - 7:22
V piatok sa vo Vermesovej vile konal otvárací ceremoniál Dní sv. Juraja a odovzdanie Ceny sv. Juraja 2017.

Prítomných pozdravil Hájos Zoltán, primátor mesta Dunajská Streda, privítal delegácie z partnerských miest: Gödöllő, Zalaegerszeg, Senta a Jindřichův Hradec. Vo svojom krátkom príhovore uviedol, že v tomto roku sa v rámci osláv Dní sv. Juraja prvýkrát budú udeľovať aj mestské ocenenia.  Po príhovore primátora  Nagy Krisztián, tlačový hovorca DAC, predstavil hosťom históriu klubu, súčasné i budúce plány.  Nagy Attila, miestny historik zas umožnil nahliadnuť do dávnejšej histórie mesta prostredníctvom výskumov jeho pečatí.
Bugár György, zakladajúci člen združenia „Csallóköz-Szerdahelyi Kaszinó 1860 Városvédő Egylet“ uviedol, že v tomto roku sa cena sv. Juraja udeľuje po štvrtý raz  a ocenia ňou takú osobnosť, ktorá bola pre mesto hodnotným prínosom. Vajda Barnabás, historik, zástupca dekana na komárňanskej Univerzite Selye Jánosa predstavil tohoročného laureáta ceny, Nt. Görözdi Miklósa st., ktorému cenu udelili  in memoriam. Cenu prevzala jeho vdova, Dr. Papp Margit, ktorá sa poďakovala za toto ocenenie, dodala, že jej zosnulý manžel síce má zásluhu na tom, že sa v Dunajskej Strede postavil kostol reformovanej cirkvi, ale oveľa dôležitejšie bolo popri stavbe fyzického kostola vybudovanie duchovného kostola, čiže vybudovanie cirkevného zboru.
Program svojou hrou spríjemnil  klavírny virtuóz Rigó Ronald.
Na následnej recepcii primátor ešte raz zagratuloval rodine oceneného a zaželal všetkým prítomným príjemnú účasť na ďalších programoch Dní sv. Juraja.
Fotografie z podujatia si môžete pozrieť v našej galérii

Toto ste už čítali?

Cookies