Back to top

Buďme trpezliví, načúvajme a dávajme pozor jeden na druhého

Publikované: 18. december 2023 - 9:53
V nedeľu podvečer na adventnom venci nášho mesta zapálili sviečku radosti.
Buďme trpezliví, načúvajme a dávajme pozor jeden na druhého

V tretiu adventnú nedeľu prítomných pozdravila Edita Tilajčíková, medzi nimi predstaviteľa mestského zastupiteľstva, predsedu komisie pre školstvo a kultúru Ladislava Gútayho, Tímeu Takács, riaditeľku Mestského kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, členov Skautského zboru sv. Juraja č. 10 a študentského viceprimátora Tamása Dziadeka.

Ladislav Gútay vo svojom príhovore zdôraznil, že advent, štvortýždňové čakanie na Vianoce, je stáročná tradícia. V našom meste je zas dlhoročnou tradíciou spoločné zapálenie adventných sviečok.

„Táto časť nášho mesta sa v adventnom čase stane dejiskom priateľských či rodinných stretnutí. To, čo sme nestihli počas roka v medziľudských vzťahoch, dobehneme veľakrát práve pri adventnom venci. Je to miesto, z ktorého sa šíri spev, hudba, radostný smiech, vôňa vianočných koláčikov a vareného vínka,” povedal.

„Skôr ako zapálime svetlo tretej sviečky, prajem nám všetkým, aby sme boli trpezliví, počúvali sa navzájom a dávali na seba pozor, aby sme sa v pokoji a láske naladili na náš najsvätejší a najkrajší sviatok,”

- s týmito slovami zaželal Ladislav Gútay všetkým radostné obdobie očakávania Vianoc.

Lelkes Edit, vodkyňa Skautského zboru sv. Juraja č. 10 povedala pár slov o Betlehemskom svetle. Vzhľadom na vojnu v pásme Gazy bola otázka príchodu plamienku tohto roku značne skomplikovaná, no vďaka obetavým ľuďom si betlehemské svetlo napokon našlo cestu von z krajiny a dostalo sa až k nám. Vodkyňa zboru vyjadrila poďakovanie vedeniu nášho mesta za to, že miestnemu skautskému zboru umožňuje už po mnohé roky účasť na slávnostiach zapálenia adventných sviec a tak aj skautský zbor môže svojou troškou prispieť k radosti z čakania na Sviatky.

Vďaka miestnemu skautskému zboru mohol Ladislav Gútay tretiu sviečku na adventnom venci nášho mesta zapáliť plamienkom mieru z Betlehema, a to za pomoci členov skautského zboru a študentského viceprimátora Tamása Dziadeka.

Sviatočnú a srdečnú atmosféru podujatia ďalej umocnilo vystúpenie Speváckeho zboru sv. Juraja.

Ďalšie fotografie z podujatia si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

Tect a foto: Vince Rózsár

Cookies