Back to top

Cena primátora: Galéria súčasných maďarských umelcov

Publikované: 2. máj 2024 - 12:59
Pri príležitosti 30. výročia založenia Galérie súčasných maďarských umelcov Zoltán Hájos odovzdal ocenenie aj kolektívu kultúrnej inštitúcie ako uznanie za dlhoročnú podporu súčasného maďarského umenia. Cenu si prevzal riaditeľ GSMÚ PaedDr. Péter Iván.
Cena primátora: Galéria súčasných maďarských umelcov

Galéria súčasných maďarských umelcov patrí už 30 rokov medzi najvýznamnejšie kultúrne inštitúcie nášho mesta. Z iniciatívy vtedajšieho primátora Pétera Pázmánya a Lajosa Luzsiczu vznikla nadácia, ktorej úloha je do dnešného dňa nemenná: zhromažďovať a  predstavovať verejnosti významné diela súčasného maďarského výtvarného umenia.

Cezhraničná kolekcia diel súčasných maďarských umelcov má v súčasnosti viac ako tisíc diel. Cieľom zbierky je vytvárať ucelený obraz o súčasnom maďarskom výtvarnom umení, preto galéria pravidelne vystavuje diela vo Vermesovej vile aj na iných miestach. Zaujímavosťou zbierky je, že sa rozrastá len prostredníctvom darov, galéria umelecké diela nenakupuje ani nepredáva. V  priestoroch Vermesovej vily sa okrem výstav výtvarného umenia konajú aj mnohé ďalšie podujatia: koncerty, prezentácie kníh a prednášky. Pomocou takýchto podujatí chcú osloviť široké spektrum ľudí a záujemcom tak priblížiť súčasné maďarské umenie.

(be, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies