Back to top

Cena primátora: Júlia Bubniaková

Publikované: 2. máj 2024 - 12:54
Cenu primátora si ako prvá prevzala Ing. Júlia Bubniaková ako uznanie za oddanú prácu pre blaho spoločnosti vykonávanú vo funkcii prednostky Mestského úradu v Dunajskej Strede a za organizáciu mestských spoločenských podujatí.
Cena primátora: Júlia Bubniaková

Ing. Júlia Bubniaková absolvovala vysokoškolské vzdelanie na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, v odbore Technológia silikátov.

Od roku 1991 až do roku 2011 nadobudla bohaté pracovné skúsenosti v štátnej správe ako vedúca referátu kontroly    živnostenského podnikania, resp. vedúca odboru živnostenského podnikania, najprv na Okresnom úrade v Dunajskej Strede, neskôr na dunajskostredskom Obvodnom úrade. Od apríla 2011 zastávala funkciu prednostky Mestského úradu v  Dunajskej Strede, kde sa popri svojich základných povinnostiach, ktoré vykonávala vždy čestne a oddane, s  nadšením venovala aj organizácii mestských podujatí spoločenského charakteru – dlhoročne organizovala napríklad mestské plesy. V  roku 2023 sa rozhodla odísť do dôchodku, i  keď pri jej povahe aktívneho človeka obľubujúceho spoločnosť, cestovanie, kultúru i  športové vyžitie sa o  dôchodku hovorí iba ťažko.

Júlia Bubniaková si v  súčasnosti vychutnáva zaslúžený voľný čas a popri tom sa s  radosťou venuje svojim 4 vnúčatám.

(be, et, dszi)

Toto ste už čítali?

Cookies