Back to top

Cena PRO URBE in memoriam pre Lászlóa Huszára

Publikované: 24. august 2021 - 11:03
Koronavírus nám predčasne vzal mnohých významných ľudí. Jedným z nich, človekom, ktorý svojím dlhoročným pôsobením spravil nesmierne veľa pre kultúrny život v našom meste, je László Huszár. Dňa 20. augusta za výsledky v oblasti kultúry získal cenu Pro Urbe in memoriam.
Cena PRO URBE in memoriam pre Lászlóa Huszára

Huszár László in memoriam (1951–2021).

Bol jedným z najvýznamnejších organizátorov maďarského kultúrneho života na Hornej zemi.  Bývalý poslanec Mestského zastupiteľstva mesta Dunajská Streda László Huszár pôsobil ako riaditeľ Maďarského osvetového inštitútu na Slovensku od jeho založenia v roku 2013.
Patril medzi zakladateľov Nadácie Istvána Gyurcsóa a bol členom správnej rady Galérie súčasných maďarských umelcov.
Bol tiež hybnou silou Podunajskej jari, Súťaže v prednese ľudových rozprávok Arnolda Ipolyiho alebo celoštátnej súťaže folklórneho spevu Purpurovo - červená pekná ruža (Bíborpiros szép rózsa).
V posledných rokoch zhromažďoval maďarské hodnoty na Hornej zemi a začal budovať ich databázu, čo znamenalo začiatok hnutia horozemskej pokladnice hodnôt (Felvidéki Értéktár mozgalom).
V roku 2008 mu bola udelená Cena KÓTA (celoštátne združenie speváckych zborov a folklórnych súborov v Maďarsku) v kategórii  mecenáš, v roku 2015 dostal Cenu za kultúru Žitného ostrova (Csallóköz Kultúrájáért Díj) a o tri roky neskôr bol vyznamenaný cenou Gyurcsó Istvána a maďarským Zlatým krížom za zásluhy.

-ET-

Toto ste už čítali?

Cookies