Back to top

Cestu R7 sabotuje minister Érsek. Nie župa, ani SMK

Publikované: 31. január 2020 - 14:13
Minister dopravy Árpad Érsek sa v stanovisku posťažoval, že trnavská župa a Strana maďarskej komunity (SMK) „sabotujú R7“ a obvinil nás, že z výstavby ciest robíme politickú tému. Takže za trnavskú župu pár faktov.
Cestu R7 sabotuje minister Érsek. Nie župa, ani SMK

Volebný líder alebo minister?

Ak niekto robí z tejto témy politickú, tak je to práve Árpad Érsek. Svoje veľmi stručné stanovisko k téme výstavby rýchlostnej cesty R7 podpísal nie ako minister dopravy a výstavby SR, ale ako volebný líder strany Most-Híd. Znamená to, že sa pán Érsek hanbí za svoju prácu ministra? Navyše, veľká potreba lídra kandidátky Most-Híd strihať pásky nemôže prekryť nekvalitnú prácu a nedorobky na stavbe, ktorú má prebrať trnavská župa. Prebrať a rovno začať platiť za opravy, čistenie a rekonštrukcie stavby, ktorú sme už raz zo štátneho rozpočtu zaplatili.

Zaujímavé tiež je, prečo minister dopravy za Most-Híd vnáša do predvolebnej kampane „maďarskú kartu“ a nehrá tou španielskou. Teda prečo chce, aby sa ľudia zo Šamorína, Dunajskej Stredy, Galanty až po Skalicu znova skladali na opravu toho, čo malo urobiť španielske konzorcium? Prečo netrvá na tom, spolu s trnavskou župou, že práce sa musia dokončiť a odovzdať v požadovanej kvalite?

Prečo župa odmieta prebrať úseky ciest?

Trnavský samosprávny kraj by mal prebrať do užívania celkovo 10 preložiek ciest. Navyše, zhotoviteľ by po ukončení výstavby  mal opraviť poškodené úseky ciest II. a III. triedy a 6 mostných úsekov. K dnešnému dňu sme prebrali jeden úsek opravenej cesty a jeden most. Prečo?

Je vylúčené, aby trnavská župa (nie SMK) prebrala do užívania stavbu v zlom technickom stave. V priebehu kolaudačného konania sa ukázalo, že sa na cestách nachádzajú nevyhovujúce odvodnenia, podomleté a zanesené žľaby, či znečistené a upchaté zberné koše odvodnenia. Mostné závery sú tiež zanesené a na povrchu vozovky sa nachádzajú  nečistoty a štrk, pričom zvodidlá nie sú zasypané. Svahy pozdĺž cesty sú vystavené zjavnej erózií.

Pri preberaní stavby chýbali napríklad aj veľmi dôležité technické dokumentácie k mostu, ako napríklad záznam z jeho prvej hlavnej obhliadky, manuál užívania, kópie stavebných denníkov a podobne. Toto sú tak zásadné nedostatky, že sa dostávame do roviny možného ohrozenia ľudí, pokiaľ ich na takto zbabrané cesty pustíme.

Župa nemá, počas výstavby, na starosti stavebný dozor. Vzhľadom na skutočnosti, s ktorými sme sa zoznámili v rámci preberacích konaní, sa domnievame, že neboli pri výstavbe dodržané technologické postupy. Stavebné práce boli realizované pravdepodobne v nevhodnom ročnom období  a neboli použité vhodné stavebné materiály. Našim odborníkom zo správy a údržby ciest sa už vizuálne nepozdával povrch vozovky (samotná konštrukcia, hrúbka, zrnitosť kameniva, asfaltové zálievky a pod.) Preto sme požiadali o vykonanie laboratórnych skúšok. Ich výsledky momentálne analyzujeme.

Na základe zmluvy by župa tieto úseky mala prevádzkovať a udržiavať na vlastné náklady. Už teraz je však zrejmé, že odstránenie nedostatkov si bude nevyhnutne vyžadovať finančné prostriedky. Novú cestu, ktorú by sme mali prvých desať rokov takpovediac len odhŕňať a kosiť, by sme vlastne hneď ako novú museli opravovať. Ako župani sme ale už zvyknutí, že strana Most-Híd rada prenáša dopady svojich opatrení a zlých rozhodnutí na druhých. Naposledy svojim návrhom pripravili župy o takmer 45 mil. € ročne zvýšením nezdaniteľnej časti základu dane.

Ak niekto sabotuje rýchlostnú cestu R7, tak je to volebný líder strany Most-Híd a, zhodou okolností, súčasný minister dopravy a výstavby SR, Árpad Érsek. Pán volebný líder, pripravte  prosím, nové dostavané cesty tak, aby ich bolo možné využívať. Trnavská župa garantuje, že ani jeden deň navyše nebude zdržovať ich kolaudáciu. Je ale vylúčené, aby sme prebrali tieto cesty v spomenutom stave, a tiež prebrali zodpovednosť za bezpečnosť ľudí na takýchto cestách. Dvakrát merať až potom strihať platí aj pre strihanie pások tesne pred voľbami, pán minister.

Trnavský samosprávny kraj

Toto ste už čítali?

Cookies