Back to top

Čiastočné uzavretie cesty cez víkend

Publikované: 14. október 2016 - 10:54
Dva po sebe idúce víkendy čiastočne uzavrú Letištnú ulicu.

Ing. Zoltán Zalaba, vedúci oddelenia územného plánovania, výstavby a dopravy z odboru stavebného vysvetlil, že vzhľadom na kanalizačné práce čiastočne uzavrú Letištnú ulicu medzi ulicami Družstevná a Hájska. Práce budú vykonávať počas tohto a budúceho víkendu.

Toto ste už čítali?

Cookies