Back to top

Cieľom je výchova školkárov a školákov k ekologickému cíteniu

Publikované: 25. marec 2017 - 14:09

Spoločnosť odpadového hospodárstva FCC Environment Slovakia v spolupráci s mestskou samosprávou opäť vyhlásila Súťaž s pánom Smietkom so zámerom výchovy školkárov a školákov k ekologickému cíteniu. Súčasťou programu je aj zber papiera, šírenie informácií o druhotných surovinách a interaktívne divadelné predstavenie.​

Cookies