Back to top

Csölle Teréz dostala ďakovný list

Publikované: 4. apríl 2017 - 11:25
Bývalá riaditeľka ZŠ Gyulu Szabóa prevzala z rúk Ministra školstva ďakovný list.

V hoteli Bôrik sa 31. marca pri príležitosti Dňa učiteľov konalo slávnostné odovzdávanie štátnych vyznamenaní, ktoré si mohlo prevziať takmer 90 učiteľov základných,  stredných škôl a vysokých škôl.  Učiteľov za ich dlhoročnú obetavú prácu ocenili Veľkými a Malými medailami sv. Gorazda a ďakovnými listami.

Medzi vyznamenanými bola aj bývalá riditeľka ZŠ Gyulu Szabóa, CSÖLLE TERÉZ.

Csölle bola od roku 1976 učiteľkou matematiky a fyziky, od roku  1991 zas riaditeľkou školy počas nasledujúcich 23 rokov.

Naďalej však ako penzionovaná učiteľka stojí za katedrou a učí naše budúce nádeje.

Pripájame sa ku gratulácii!

Cookies