Nachádzate sa tu

Ďakujme za Hurbana!

Toto ste už čítali?

Publikované: 2017, október 4 - 19:58 | Kultúra
Rok 2017 bol predsedom TTSK Tiborom Mikušom vyhlásený za ROK JOZEFA MILOSLAVA HURBANA pri príležitosti 200. jubilea jeho narodenia. Na počesť tohto velikána slovenského národa Žitnoostrovské osvetové stredisko/zriaďovateľ TTSK/ organizovalo počas roka viacero podujatí. Slávnostným ukončením cyklu bola okresná akadémia v chráme evanjelickej a.v. cirkvi v Dunajskej Strede dňa 28. IX. 2017.
Ďakujme za Hurbana!

Prítomných žiakov,  študentov, pedagógov a zvlášť pani riadteľku ZŠ J.A. Komenského vo Veľkom Mederi Mgr. Máriu Estergájošovú privítala riaditeľka ŽOS Jana Svetlovská. Krátkou prednáškou im priblížila J.M.Hurbana nielen ako kňaza či politika, neúnavného národovca či novinára a osvetára, ale predovšetkým ako výnimočne duchaplného človeka plného ľudskosti, ktorý mal nesmierne rád svoju rodinu, svojich veriacich v Hlbokom. Záverom príhovoru, pozvala všetky školy, aby organizovali výlety do spomínanej čarovnej dedinky na Záhorí – do Hlbokého.

V hodnotnom kultúrnom programe vystúpila hudobníčka a pedagogička ZUŠ v D. Strede Mgr. Zuzana Bazsó - Horváthová so skladbami majstrov hrou na priečnej flaute. Milým prekvapením bol príspevok zo Strednej školy zdravotníckej s vjm. v D. Strede. Krisztína Állová, Eva Csizmadiová a Klaudia Kukumbergová vystúpili s pásmom hudby a umeleckého slova. Predniesli úryvok z diela J.M. Hurbana - Olejkár s gitarovým sprievodom. Pripravila ich Mgr. Mária Töröková. Zlatým klincom programu bol spevácky zbor Amosko zo ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi. Nevšedná formácia tých najmenších školákov, ktorí zaspievali Kohenovu skladbu Haleluja a následne celú kyticu slovenských národných piesní, ktoré dopĺňala recitácia – Hurbanove verše, tvorba slovenských autorov . Tu sa pridali aj starší žiaci. Pôsobivé literárno-hudobné pásmo pripravili učiteľky Mgr. Zuzana Poláková, Mgr. Milada Egrecká, Ing. Lucia Tamási. Aj pri takýchto okresných podujatiach vidieť, ako práca pedagógov tejto školy, malých a veľkých školákov vysoko prekračujú priemer. Je skutočne zaujímavé aké krásne výsledky dosahuje základná škola, ktorá sa radí k tým menším. Mederčania máte byť na čo hrdí! Celý čas na klavíri štvorručne sprevádzali talentovaní a už známi hudobníci bratia Martin a Viktor Illésovci. V programe nasledovala úspešná recitátorka Laura Hegedüsová – s básňou Modlitba pre Slovensko, M. Rúfusa zo ZŠ Smetanov háj, ktorú pripravila Mgr. Zuzana Brathová. Pokračoval študent ZUŠ Samuel Új husľovou skladbou a následne sprevádzal aj spev ľudovej piesne L. Hegedűsovej, pripravila ich hudobná pedagogička Zuzana Ráczová.

V scenári programu, ktorý konferovala Linda Gálffyová z Gymnázia L.Dúbravu boli mnohé informácie zo života a diela J.M. Hurbana zdôraznené obecenstvu zaujímavejším spôsobom ako v učebniciach.

Záver tohto dôstojného programu patril Zuzane Bazsó Horváthovej, ktorá zahrala skladbu G. W. F. Hegela Gavossa.

Podujatie, organizované v spolupráci s Evanjelickým a.v. farským úradom v D. Strede sa uskutočnilo v roku 500. jubilea Reformácie, ktoré sa v tomto roku slávi na celom svete a aj u nás na Slovensku.

Jana Svetlovská, Foto: ŽOS