Back to top

Darčeky mesta sa dostali aj k deťom Cirkevnej základnej školy sv. Jána

Publikované: 16. apríl 2022 - 8:57
Dve publikácie, ktoré sa už prostredníctvom detí dostali do väčšiny domácností, vydal mestský mediálny podnik Perfects: ide o omaľovánku s námetom histórie mesta a o významné osobnosti. Jedna zo zastávok v rámci spomienkového roka Kondé bola 13. apríla, kedy sa darčeky mesta Dunajská Streda dostali aj k najmenším i najväčším návštevníkom Cirkevnej základnej školy sv. Jána.
Darčeky mesta sa dostali aj k deťom Cirkevnej základnej školy sv. Jána

Deťom sa prihovoril riaditeľ mediálneho podniku a zodpovedný vydavateľ publikácií Péter Rajkovics, a spolu s miestnym historikom Attilom Nagyom deťom predstavili oba darčeky.

Po príhovore riaditeľky školy Nagy Szilas Ildikó potom zhromaždeným deťom v aule školy odovzdali privezené publikácie, ktorých cieľom je posilnenie lokálpatriotizmu k mestu Dunajská Streda.

Péter Rajkovics uviedol, že pre vydavateľa je veľkou radosťou, keď dostáva čoraz viac pozitívnej spätnej väzby tak od rodičov, ako aj od škôl, čo jednoznačne možno považovať za úspech. Naznačuje to, že započatý proces je správny, je naozaj dôležité vydávať publikácie takéhoto zamerania pre posilnenie lokálpatriotizmu, viazanosti detí na mesto.

Podľa riaditeľa médií je osobitným prínosom, že v publikáciách, ktoré odovzdali deťom, autor prezentuje skutočné vzory osobností, veď jednou z dôležitých výziev doby z hľadiska detí je vyzdvihnutie jedinečných osobností hodných nasledovania.

(-ya-)

Toto ste už čítali?

Cookies