Back to top

Deviataci si môžu vybrať strednú školu do 20. marca

Publikované: 3. marec 2023 - 10:05

Dátum 20. marec 2023 je v živote deviatakov dôležitý, keďže dovtedy musia odovzdať prihlášky na stredné školy. V Trnavskom samosprávnom kraji v školskom roku 2023/2024 čaká na absolventov základných škôl 45 župných stredných škôl; v jedenástich z nich sa vyučuje v maďarskom jazyku. Samospráva aj v tomto roku bude pokračovať vo svojom štipendijnom programe, ktorým podporuje duálne vzdelávanie alebo študentov, ktorí si zvolia tzv. nedostatkové profesie.
 

Cookies