Back to top

Diskusiu vyvolal návrh na doplnenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta

Publikované: 24. marec 2023 - 11:30

Dňa 21. marca uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Mestskí poslanci rokovali o šiestich programových bodoch. Diskusiu vyvolal poslanecký návrh Zoltána Horvátha na doplnenie zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, ktorý navrhovateľ napokon stiahol. Primátor Zoltán Hájos v zmysle dohody dosiahnutej na zasadnutí bude o podrobnostiach návrhu ďalej rokovať s poslancami.
 

Cookies