Nachádzate sa tu

Dni čistoty mesta

Toto ste už čítali?

Publikované: 2018, marec 14 - 12:09 | Pre verejnosť
Mestský úrad v Dunajskej Strede oznamuje obyvateľom , že v dňoch 14. apríla 2018, 21. apríla 2018, 28. apríla 2018 organizuje dni čistoty mesta.
Dni čistoty mesta

Vyzývame  preto obyvateľov, aby najneskôr do soboty 10.00 v domácnosti už  nepotrebný materiál  a  odpad  vyložili  k  smetným  nádobám. Prosíme Vás, aby ste opotrebované elektronické spotrebiče vyložili oddelene od ostatného odpadu. Odvoz  zabezpečí Mestský  úrad  Dunajská  Streda.

14.apríl 2018

M.R Štefánika, Sv. Štefana, Ružová, Bacsáková, Múzejná, Malodvornícka, Ovocný sad, Sv. Jána,  Rad Pókatelek, Lanárska, Csermelya, Csaplára, Lajosa Kassáka, Attilu Józsefa, Kráľa Zsigmunda, Móricza Zsigmonda, Aradských mučeníkov, Mlynská, Povodská,  Vajanského, Žitnoostrovská, Brezová, Zelená, Hviezdná, Krížna, Mierova, Rákócziho, Hlboká, Petőfiho, J. Aranya, Budovateľská, Gabčikovská, Kúpeľná, Orechová, Malotejedská, Podzáhradná, Narcisová, Rekreačný rad, Nová Osada, Bihariho, Drevárska, Kračanská cesta, Mliečany.

21.apríl 2018

Eszterházyho, Mihálya Marcella, Rényska, Nevädzova, Czibóková, Gaštanový rad, Jantárova, K. Mikszátha, Z. Fábryho, Jasná, Tichá, Széchényiho, I. Madácha, F. Liszta, L. Kossutha, Malá, Krátka, Hviezdoslova, Cukrovarská, Októbrová, Kvetná, Agátová, Štúrova Táborová, Ádorská, Jesenského, Kulačská, Komenského, Železničná, Nezábudková

28. apríl 2018

Veľkoblahovská, Gyulu Szabóa, Poľná, Športová, Školská, Maloblahovská, Adyho, Záhradnícka, Ignáca Gálffyho, Átriová, Kodályova,  Jókaiho, L. Amadéa, Sv. Juraja, Partizánska, Lesná, Lipová, Vinohradnícka, Družstevná,Topoľová, Letišná, Horná, Gombotášska, Čigérska, Ármina Kornfelda, Lászlóa Mécsa, Sv. Alžbety, Malolesná, Svetlá, Dolná, Spojná, Pekná, Stromová, Javorová, Slepá, Čukáraboň.