Back to top

Do pozornosti organizátorov podujatí

Publikované: 6. marec 2024 - 8:44
Mesto Dunajská Streda dlhoročne podporuje verejnoprospešné služby a rôznorodé podujatia zabezpečujúce v našich komunitách bohatosť kultúrneho aj športového života. Podporuje podujatia zamerané na naše najmladšie generácie, ako aj zdraviu prospešné a sociálne zamerané projekty. Nie je tomu inak ani v roku 2024. V súčasnosti prebieha hodnotenie žiadostí o dotácie z rozpočtu mesta a zoznam úspešných žiadateľov bude zverejnený po najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční 19. marca 2024.
Do pozornosti organizátorov podujatí

Mnohé z podujatí organizovaných v našom meste sa v záujme toho, aby mohli byť sprístupnené čo najväčšiemu počtu záujemcov, koná na verejných priestranstvách na území mesta Dunajská Streda. V tejto súvislosti si dovoľujeme uviesť do pozornosti organizátorov, aby nezabúdali na včasné podanie žiadosti o povolenie užívania priestranstva na účely usporiadania kultúrneho podujatia (koncerty, hudobné a tanečné produkcie, festivaly, iné podujatia v oblasti spoločenskej zábavy). Pripomíname, že o povolenie je potrebné požiadať najneskôr 60 dní pred konaním podujatia.

Veríme tomu, že aj v roku 2024 bude naše krásne mesto žiť bohatou a pestrou ponukou podujatí, a to aj vďaka aktívnym združeniam, ktoré svojimi nápadmi dokážu vzbudiť záujem mnohých obyvateľov Dunajskej Stredy!

Príslušné pravidlá a tlačivá nájdete kliknutím na odkazy:

Pravidlá, ktorými sa ustanovujú podmienky usporiadania kultúrnych podujatí spojených s poskytovaním služieb a predajom výrobkov na území mesta Dunajská Streda.

Vhodné tlačivo nájdete na webstránke mestského úradu, v sekcii Odbor finančný a evidencie majetku.

-et-

Toto ste už čítali?

Cookies