Back to top

Do zbernej nádoby patrí: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Publikované: 27. február 2024 - 17:04
Nižšie uvádzame čo patrí a čo nepatrí do zbernej nádoby biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.
Do zbernej nádoby patrí: Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad

Do zbernej nádoby patrí:

  • zvyšky akéhokoľvek jedla
  • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
  • jogurty, syry, mliečne výrobky
  • kosti, mäso, vaječné škrupiny
  • polievky, nápoje a tekutiny
  • kávová usadenina, čajový filter
  • zabalené alebo staré potraviny

 

Do zbernej nádoby nepatrí:

  • iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom

V prípade nejasností s odpadkovými nádobami, obráťte sa na pracovníkov MsÚ Dunajská Streda: Ing. Nikolas Gróf, PhD.(nikolas.grof [at] dunstreda.eu; +421 945 506 433)

dunstreda.sk

Toto ste už čítali?

Cookies