Back to top

Dobrovoľní hasiči Malého Blahova dostali nové auto

Publikované: 26. november 2019 - 9:41
V pondelok popoludní si predstavitelia 16 obcí mohli pred dunajskostredským Okresným veliteľstvom hasičského zboru prevziať nové hasičské autá Iveco Daily, ktoré ministerstvo vnútra zakúpilo pre potreby dobrovoľných hasičských zborov. Zo 16 zborov nové hasičské auto prevzali aj dobrovoľní hasiči z Malého Blahova.
Dobrovoľní hasiči Malého Blahova dostali nové auto

Zástupca hasičstva pozdravil prítomných hasičov, predstaviteľov obcí, hostí slávnosti, predovšetkým ministra dopravy a stavebníctva Árpáda Érseka, prítomných štátnych tajomníkov ministerstiev, predstaviteľov štátnych, krajských a okresných hasičských a policajných zložiek a viacerých predstaviteľov krajských a okresných úradov.

Tieto špeciálne, modernou technikou vybavené nákladné autá dostalo tých 16 obcí, ktoré sa prihlásili do  tendra vypísaného spoločne ministerstvom životného prostredia a ministerstvom vnútra. Ako sme sa dozvedeli, jeho cieľom bolo zvýšenie kapacity a odbornosti zásahov na regionálnej a miestnej úrovni.

V mene hosťujúcej obce prítomných pozdravil Zoltán Hájos, primátor mesta Dunajská Streda. Poďakoval za možnosť, že nie iba Malé Blahovo, ale viaceré obce okresu práve tu mohli prevziať moderné dopravné prostriedky, aj vďaka ktorým budú môcť posilniť bezpečnosť a ochranu miestnych obyvateľov.

Minister dopravy Árpád Érsek, aj v mene ministerky vnútra Denisy Sakovej pozdravil prítomných, v prvom rade hasičov. Vyjadril potešenie, že nových 16 hasičských  áut  odovzdávajú práve v tom okrese, z ktorého pochádza. Podľa jeho slov najviac by ho potešilo, keby tieto najazdili pri ostrých zásahoch čo najmenej kilometrov. Pritom upozornil na skutočnosť, keď nedávna smutná tragédia pri Nitre dokumentovala, aká potrebná je moderná technika pri nehodách či prírodných katastrofách. „Je nevyhnutné, aby dobrovoľní hasiči disponovali takou technikou, na ktorú môžu byť  hrdí, zároveň Vám ďakujem, že ste vždy pripravení pomôcť“ - povedal minister. 

Po príhovoroch Árpád Érsek prítomným delegátom slávnostne odovzdal kľúče od nových hasičských áut.

Iván Fenes, primátor Gabčíkova a dobrovoľného hasičského zboru okresu Dunajská Streda sa v mene celého okresu poďakoval ministerstvu a vláde za túto pomoc. Vyjadril presvedčenie, že nová technika sa dostala do dobrých rúk, zároveň však verí, že nebude musieť často zasahovať. Poďakoval ministerstvu, že oceňuje prácu dobrovoľníkov.  

Pavol Nereča, veliteľ štátneho Hasičského a záchranného zboru vo svojom príhovore povedal, že predtým sa iba sporadicky stretával pri zásahoch s dobrovoľnými hasičmi, dnes je to už každodenná záležitosť. „Často nám, hasičom z povolania pomáhate, za čo Vám patrí veľká vďaka“ - poďakoval veliteľ za spoluprácu. 

Pozrite si fotografie z odovzdávania.

Text a foto:  Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies