Back to top

Dôchodkový vek sa mení! Seniori môžu dostať rodičovský bonus

Publikované: 9. apríl 2022 - 9:38
Ministerstvo práce predložilo včera na rokovanie vlády novelu zákona o sociálnom poistení. Novela prináša zásadne reformy v oblasti I. piliera, ako zmenu dôchodkového veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a práva pre každého pracujúceho človeka, aby časťou svojich daní a odvodov mohol prispievať svojim rodičom na dôchodku.
Dôchodkový vek sa mení! Seniori môžu dostať rodičovský bonus

Rezort práce návrhom zabezpečí  seniorom ústavou garantované sociálne práva tak, aby mohli na dôchodku žiť dôstojne. 

Do dôchodku už po 40 odpracovaných rokoch

Rezort práce navrhol zmenu dôchodkového veku ako súbor opatrení, kde je jednou z možností odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch.

 "Táto zmena je určená hlavne pre ľudí, ktorí nedokážu vykonávať svoju prácu do vysokého veku, ale naopak začali pracovať pomerne skoro," uviedol rezort práce, ktorý sa aj v tomto prípade odvoláva na Ústavu SR. Do tohto obdobia sa ale nebudú rátať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004, ako napríklad doba štúdia.

V súčasnosti sa vek odchodu do dôchodku riadi zaužívanou tabuľkou. 

"Po novom dôjde k jej zrušeniu a naviazaniu dôchodkového veku na strednú dĺžku života. Táto zmena stabilizuje výplatnú fázu dôchodkov, pretože ľudia strávia na dôchodku v priemere rovnaké obdobie, čo bude mať pozitívny vplyv na dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému," ozrejmil rezort. 

Každý človek, ktorý sa rozhodne odísť do dôchodku za týchto podmienok, bude mať penziu krátenú o 0,3 percenta za každý mesiac, o ktorý odíde do penzie skôr. 

Mení sa aktuálna dôchodková hodnota

Novopriznané dôchodky sa vypočítavajú podľa aktuálnej dôchodkovej hodnoty, ktorá dnes rastie o sto percent priemerného príjmu. Pre udržateľnosti celého systému, dôjde k spomaleniu rastu na 95 percent. Dôchodkovú hodnotu určuje každý rok Sociálna poisťovňa. 

"Pre rok 2022 ADH predstavuje podiel priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok v roku 2021 a priemernej mzdy zistenej za tretí štvrťrok 2020," vysvetľuje rezort.

Úprava výšky ADH výrazne zlepší udržateľnosť dôchodkového systému a zároveň reaguje na požiadavku Európskej únie, ktorá požadovala zlepšenie verejných financií o 1,8 %. Dôchodková reforma ministerstva práce ide nad rámec a navrhuje zlepšenie udržateľnosti verejných financií o 2,4 % HDP v horizonte 50 rokov. 

Rodičovský bonus

Rodičovský bonus bude ďalší dôchodok, ktorý môžu seniori poberať popri starobnom dôchodku. 

"Vyplácať ho bude Sociálna poisťovňa automaticky už od roku 2023, a to podľa údajov v registri fyzických osôb pre biologického rodiča a osvojiteľa," uvádza rezort. Pokiaľ si dieťa vyberie, že chce rodičovský bonus dávať svojím pestúnom, bude mať možnosť oznámiť to do konca októbra 2022. Ak dieťa nebude chcieť venovať časť svojich odvodov nikomu, rovnako to oznámi do konca októbra 2022. 

Po novom bude môcť každý pracujúci presunúť v prospech svojich rodičov 1,5 % + 1,5 % zo svojich zaplatených odvodov.

 "Rodičovský bonus nezvýši samotnú výšku odvodov a zároveň nebude mať vplyv ani na výšku budúceho dôchodku detí," upozornil rezort. Návrh rezortu práce bol schválený s podmienkou k obmedzeniu maximálnej výšky hrubých zárobkov dieťaťa, z ktorých bude môcť prispievať svojím rodičom.

Schválený návrh ráta maximálne z 1,2 násobkom mesačnej hrubej mzdy dieťaťa. Minister práce Milan Krajniak po rokovaní vlády spresnil, že vláda určila strop, ktorý bol stanovený na 1,2 násobok priemerného vymeriavacieho základu, z ktorého sa rodičovský bonus vyrátava. Krajniak dodal, že novela ide do parlamentu s výhradami u všetkých koaličných partnerov. "Dohodli sme sa, že toto vyriešime pri júnovom hlasovaní pred druhým čítaním," povedal Krajniak.

ma7/topky.sk

Toto ste už čítali?

Cookies