Nachádzate sa tu

Dohovor s Radou múdrych

Toto ste už čítali?

Publikované: 2020, január 14 - 10:53 | Správy
Vedenie mesta sa 9. januára zišlo na otváracom stretnutí roka s dunajskostredskou „Radou múdrych“, teda s tými niekdajšími poslancami a významnými osobnosťami mesta, ktorí sa stále podieľajú na verejnom živote.
Dohovor s Radou múdrych

Pozvaných  na pracovnom obede privítal primátor mesta Zoltán Hájos, ako aj viceprimátori László A. Szabó a Attila Karaffa.

Primátor mesta Zoltán Hájos oboznámil členov rady s udalosťami roka 2019 a s plánom rozvoja v roku 2020. Medzi inými spomenul výstavbu kruhového objazdu pri cintoríne v Malom Blahove, ktorú mienili uskutočniť už v predchádzajúcom roku (o tom sme už tu písali), ako aj o výstavbe chodníka a cyklistickej trasy na Ceste svätého pápeža Jána Pavla II.

Hovorilo sa aj o rozvoji parku voľného času pri futbalovom ihrisku v Malom Blahove, kde mesto vybuduje multifunkčné športové ihrisko, popri tom naďalej budú pokračovať vo zveľaďovaní vonkajších priestorov termálneho kúpaliska, odznelo na stretnutí.

Primátor ďalej povedal, že v tomto roku je potrebná aj obnova mestských detských ihrísk, a začali aj s projektom, ktorý dopomôže k založeniu židovského múzea v meste.

Ako ďalšiu dôležitú časť plánov označil aj projekt presahujúci slovensko-rakúsku hranicu, ktorý je zameraný na odpadové hospodárstvo, v prípade jeho úspechu by znamenal vysporiadanie sa s často neúnosnou situáciou pri udržiavaní poriadku okolo stojísk s odpadom: s použitím európskych fondov vybudovať podzemné, na čipy fungujúce kontajnery.

Po vypočutí plánov členovia rady o nich diskutovali v rámci pracovného obeda.