Back to top

Dopravné obmedzenia, uzávierky cestných úsekov počas Žitnoostrovského jarmoku

Publikované: 18. september 2023 - 17:06
Ulica Istvána Gyurcsóa bude počas Žitnoostrovského jarmoku jednosmerná - nebude sa tam dať jazdiť v smere od križovatky so semaformi, iba zo Športovej ulice.
Dopravné obmedzenia, uzávierky cestných úsekov počas Žitnoostrovského jarmoku

Mnohí aj napriek opakovaným upozorneniam a priebežnému informovaniu, dokonca aj napriek dočasnému dopravnému značeniu, nerešpektujú dopravné obmedzenia a v nádeji v rýchlejší prejazd, či parkovacie miesto alebo vjazd do parkoviska pri ľadovej ploche nedodržiavajú predpisy týkajúce sa zákazu vjazdu.

Pre nich je zlou správou, že v každom prípade im bude udelená pokuta, ale ani parkovisko pri ľadovej ploche nebudú môcť využívať, pretože to bude pre verejnosť uzavreté (viď pri parkovaní!)

„Mestská polícia je každoročne nútená udeľovať porušovateľom dopravných pokynov pokuty v celkovej výške niekoľko tisíc eur - preto by som chcel všetkých upozorniť: dodržiavajte predpisy a venujte pozornosť dočasným dopravným značkám! Cieľom nie je pokutovať čo najviac ľudí, ale chrániť bezpečnosť všetkých návštevníkov jarmoku!“ - povedal pre náš portál riaditeľ jarmoku Zoltán Pápay.

Parkovacie možnosti

Organizátori upozorňujú návštevníkov jarmoku na skutočnosť, že tzv. rezidentské parkovanie zostáva v platnosti aj počas jarmoku a predmetné parkoviská budú kontrolované – skrátka nemá zmysel porušovať pravidlá. Na modro vyznačených parkovacích miestach môžu naďalej parkovať obyvatelia príslušných sídlisk.

Rovnako je zbytočné snažiť sa zaparkovať na parkovisku ľadovej plochy – to bude vyhradené pre účinkujúcich a pozvaných hostí; vstup bude kontrolovať a riadiť mestská polícia.

Preto mestský úrad a riaditeľstvo jarmoku žiadajú tých, ktorí na podujatie prídu autom, aby si vybrali niektoré z nižšie uvádzaných možností parkovania:

  •  parkovať bude možné vo vyhradenej časti uzavretého cestného úseku Ulice Istvána Gyurcsóa, t.j. na úseku medzi Športovou ulicou a Malodvorníckou cestou, v tej polovici vozovky, ktorá bude na toto obdobie vyhradená na parkovanie,
  •  alebo v areáli starej motokárovej dráhy, ktorá bude počas jarmoku sprístupnená verejnosti,
  •  parkovať môžete na parkoviskách väčších nákupných centier,
  •  prípadne na vyhradených alternatívach, bezplatných parkoviskách (vyznačených bielou farbou).

Nemôžete nájsť parkovacie miesto? Chceli by ste sa vyhnúť ťažkostiam a nepríjemnostiam v súvislosti s parkovaním?

Využite bezplatný mestský vláčik!

Organizátori dávajú do pozornosti verejnosti: pokiaľ to je možné, dopravte sa do areálu jarmoku pohodlnejšie, napríklad využitím mestského vláčika, ktorý bude počas jarmoku aj tento rok premávať zadarmo.

Do turistického vláčika je možno nastúpiť bezplatne a bude spájať dunajskostredské sídliská s areálom jarmoku.

Centrálna zastávka vláčika bude aj tento rok na Ulici Istvána Gyurcsóa oproti bočnému vchodu na mestský cintorín. Cestovný poriadok vláčika, ktorý bude premávať denne počas trvania jarmoku medzi 14:00 a 21:40, nájdete tu alebo na konci tohto článku.

Organizátori Žitnoostrovského jarmoku žiadajú všetkých, aby v záujme predchádzania zbytočným nepríjemnostiam a pokutám vo zvýšenej miere dbali na bezpečnú premávku a vyhýbali sa parkovaniu na zakázaných miestach.

Attila Nagy

Toto ste už čítali?

Cookies