Back to top

Drahí veriaci!

Publikované: 6. máj 2020 - 10:03
Majme na pamäti, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Tí, ktorí sú pre svoj vek a chorobu najviac zraniteľní, nech sledujú sväté omše v médiách!
Drahí veriaci!

Kvôli dodržiavaniu smerníc Úradu verejného zdravotníctva SR budú v tomto mesiaci VO FARSKOM KOSTOLE NEDEĽNÉ BOHOSLUŽBY NASLEDOVNE:

  • 08:00    SV. OMŠA V MAĎARSKEJ REČI PRE SENIOROV 
  • 09:30   SV. OMŠA V SLOVENSKOM JAZYKU
  • 11:00    SV. OMŠA V MAĎARSKEJ REČI
  • 15:30    SV. OMŠA V SLOVENSKOM JAZYKU PRE SENIOROV
  • 17:00    SV. OMŠA V MAĎARSKEJ REČI

V PRACOVNÉ DNI BUDÚ SV. OMŠE V NORMÁLNOM ČASE

V KOSTOLE sú vopred určené miesta, kde veriaci môžu v laviciach sedieť  PRI ZACHOVANÍ pravidla obsadenia KAŽDÉHO DRUHÉHO RADU A  DVOJMETROVÝCH ODSTUPOV (Toto neplatí pre členov spoločnej domácnosti).

(Aj mimo kostola sa veriaci musia pridržiavať aktuálnych predpisov. V kostole je 50-55 miest na sedenie)

Vstup do kostola je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, šál).

Pri vstupe do kostola je potrebná dezinfekcia rúk.

Ostatné informácie Vám poskytne celebrant.

V Malom Blahove zatiaľ nebudú sväté omše.

Ďakujeme za pochopenie i ohľaduplnosť a prosiac o príhovor našej Nebeskej matky Panny Márie a sv. Juraja zostávame s láskou

Vaši duchovní otcovia

Toto ste už čítali?

Cookies