Back to top

Drobní návštevníci na mestskom úrade

Publikované: 30. november 2019 - 13:40
V piatok dopoludnia vedenie mesta privítalo malých občanov mesta narodených medzi aprílom a júlom 2019.
Drobní návštevníci na mestskom úrade

Na dnes už tradičnej udalosti malých občanov a ich príbuzných pozdravila Éva Bíró. Nasledoval kultúrny program, v ktorom vystúpili Eszter Bíró, žiačka Základnej školy Zoltána Kodálya (pod vedením učiteľky Anikó Simon) a Zsuzsanna Horváth Bazsó, učiteľka Základnej umeleckej školy v Dunajskej Strede.

Viceprimátor mesta Attila Karaffa upriamil pozornosť rodičov na dôležitosť výchovy detí a súdržnosti rodiny.

„Od okamihu narodenia dieťa sprevádzať, podporovať, posmeľovať, ukazovať mu správnu cestu do života, toto všetko si vyžaduje zodpovednú prácu, ktorá bez súdržnej, láskyplnej rodinnej atmosféry nie je možná“ - vyzdvihol viceprimátor.

Po príhovoroch dostali rodičia od samosprávy mesta Dunajská Streda pamätnú listinu a malú pozornosť, zároveň sa mohli zapísať do kroniky mesta.

Pozrite si fotografie z udalosti v našej Galérii.

Text a foto: Vince Rózsár

Toto ste už čítali?

Cookies