Back to top

Environmentálna súťaž pre žiakov a študentov

Publikované: 22. december 2023 - 13:17

Dunajskostredská Stredná zdravotnícka škola už po druhýkrát organizovala súťaž pod názvom EKO-ŠTUDENT. Environmentálnej súťaže sa okrem študentov maďarských stredných škôl Dunajskostredského okresu sa tento rok mohli zúčastniť už aj 7.–9. ročníky maďarských základných škôl. Po školských kolách nasledovalo finále, ktorého dejiskom bolo mestské kultúrne stredisko.
 

Cookies