Back to top

Festivalová nálada v MsKS Csaplára

Publikované: 1. marec 2022 - 13:29
V nedeľu dopoludnia, prvýkrát v tomto roku mohli medzi múrmi, v priestoroch kultúrneho strediska Benedeka Csaplára, oslavujúceho jubilejný rok, zaznieť takéto rozjarené, radostné hlasy, vytvárajúce festivalovú náladu.
Festivalová nálada v MsKS Csaplára

Deti trpezlivo čakali na líčenie tváre, na výrobu košíkov, zvieracích figúrok. Ak sa im práve neušlo miesto na sedenie, zatiaľ sa len obzerali, pozorovali prácu iných, nakoniec si všetci vyrobili na pamiatku svoje tohtoročné fašiangové predmety.

Radostné dopoludnie ukončilo vystúpenie umelcov Jókaiho divadla z Komárna, rozprávkovou hrou Matejova píšťalka.

Text a foto: -rovin-

Toto ste už čítali?

Cookies