Back to top

Guláš, grilované jedlá, koláče

Publikované: 22. jún 2017 - 11:41
Už po tretí raz sa pod organizáciou Maloblahovského občianskeho združenia konala súťaž v príprave jedál a koláčov na otvorenom ohni – znova s veľkým úspechom.

Podujatie je z roka na rok na vyššej úrovni, je precízne zorganizované. V rodinnej atmosfére štartovalo 12 družstiev, z nich 4 aj piekli  – tak si porota alebo aj návštevníci mohli vybrať z 22 druhov koláčov na ochutnanie.

Oproti minulému roku bola paleta širšia, keďže sa nerobil len klasický guláš, ale účastníci pripravili množstvo „lahôdok“.

V odbornej porote sedeli také osobnosti z kuchárskeho odboru ako napríklad  Benke László, Bene Sándor, Mór Csaba, Hegedűs Anikó, Izsák Lajosa Benke Gyula, ktorí sami obdarili pochutnávajúcich si hostí rôznymi gulášmi.

Výsledok súťaže bol napokon nasledovný:

Koláče

Zvláštna cena „Magyar Fehérasztal Lovagrend“ – Papp Andrea
Zvláštna cen „Magyar Fehérasztal Lovagrend“ – Dakó Petra
Zvláštna cena – Sidó Mária

I. miesto – Lovas Ildikó a Sofia
II. miesto – Kovács Katalin
III. miesto – Fodor Zsuzsanna

Grilované jedlá

I. miesto – „Nagy ho-ho“ družstvo
II. miesto – „ASSISTensek“ družstvo
III. miesto – „Theszerinted – Otti húsbolt“ družstvo

Kotlíkové jedlá

I. miesto – „Mama-papa“ družstvo – oni získali putovný pohár
II. miesto – „Reform Pifta“ družstvo
III. miesto – „Montana“ družstvo

Za organizáciu si cenu od Benke Lászlóa prevzal  Sidó János. Osobitnú cenu ako uznanie si prevzalo „gulášové“ družstvo  Gagako.

Cenu publika získalo družstvo „Reform Pifta“ – oni získali najviac ochutnávkových

Toto ste už čítali?

Cookies