Back to top

Gyula Hodossy sa stal novým čestným občanom Dunajskej Stredy

Publikované: 26. apríl 2022 - 13:17
Už tradične v rámci Dní sv. Juraja sa odovzdávali najprestížnejšie uznania mesta Dunajská Streda – 22. apríla Cena sv. Juraja, 23. apríla ceny Čestný občan mesta, Pro Urbe a Pro Educatione, ako aj uznania primátora. V roku 2022 sa čestným občanom mesta Dunajská Streda stal Gyula Hodossy, ocenenie mu udelili za dlhoročnú neúnavnú prácu v oblasti kultúrneho a spoločenského života v prospech mesta Dunajská Streda a jeho obyvateľov.
Gyula Hodossy sa stal novým čestným občanom Dunajskej Stredy

Gyula Hodossy je básnik, literárny kritik a teoretik, literárny a kultúrny organizátor. Po roku 1989 sa podieľal na založení viacerých organizácií a nadácií (napr. Zväz maďarských skautov na Slovensku) a časopisov.

Je riaditeľom Nadácie Katedra (od roku 1996), zakladateľom knižného vydavateľstva Lilium Aurum, predsedom Občianskeho združenia Vámbéryho; je zakladateľom Občianskeho združenia Vámbéryho (2000), resp. Literárnej kaviarne Vámbéryho (1998). Je redaktorom dvoch desiatok antológií, autorom niekoľkých zbierok poézie a jedného zväzku prózy.

Verejnoprospešná práca Gyulu Hodossyho sa v priebehu niekoľkých desaťročí prejavila aj v založení viacerých maďarských inštitúcií na Slovensku, no jeho meno sa spája aj s konferenciami Vámbéryho, ktoré dlhoročne usporadúva Vámbéryho OZ na pôde mesta Dunajská Streda.

Jeho rôznorodé a obsažné aktivity boli v minulosti ocenené Cenou primátora mesta Dunajská Streda (2018), Cenou pre otvorenú Európu (2001), Cenou Partium (2004), Maďarský zlatý kríž za zásluhy (2020); Slovenskou Cenou občianskej cti (2021).

Cookies