Back to top

Hľadáte nezvestného príbuzného?

Publikované: 8. jún 2023 - 12:24
Červený kríž vám môže pomôcť pri pátraní po rodinných príslušníkoch nezvestných v súvislosti s migráciou alebo ozbrojeným konfliktom, vrátane
Hľadáte nezvestného príbuzného?
  • 1. rodinných príslušníkov slúžiacich v armáde, ktorí sa stali nezvestnými počas výkonu služby a o ktorých nemáte žiadne informácie, pretože mohli byť zadržaní alebo zajatí ako vojnoví zajatci;
  • 2. civilných rodinných príslušníkov, ktorí mohli byť zadržaní alebo s ktorými ste stratili kontakt v súvislosti s prechodom hraníc;
  • 3. rodinných príslušníkov (slúžiacich v armáde alebo civilistov), ktorí zahynuli alebo o ktorých sa predpokladá, že zahynuli.

Kontaktujte Slovenský Červený kríž na tel. čísle +421 911 745 956 alebo mailom tracing [at] redcross.sk

Pre viac informácií navštívte webovú stránku služby Spájania rodín, ktorá pomáha rodinám obnoviť a udržiavať kontakt: https://familylinks.icrc.org/

Poznámka: Naše služby sú dôverné a vždy bezplatné.

Slovenský Červený kríž

Toto ste už čítali?

Cookies