Back to top

Je veľa hodnôt v tomto svete

Publikované: 20. máj 2019 - 10:47
Začal sa 22. ročník neoficiálnej súťaže Výtvarné Spektrum. Vo štvrtok sa z výstavných diel začala v Žitnoostrovskom múzeu výstava.
Je veľa hodnôt v tomto svete

Vernisáž zorganizovali TTSK, Žitnoostrovské osvetové centrum a Žitnoostrovské múzeum, na ktorú prišlo už tradične veľa záujemcov. Ide o príležitosť pre amatérskych výtvarníkov, kde sa môžu predstaviť a zistiť názor odborníkov. Pred začiatkom bola na to príležitosť, členovia poroty, Bohumír Bachratý a Ferdics Béla zorganizovali odborný seminár.

Moderátorka, Tilajčík Edit, uviedla, že v tomto roku sa prihlásilo 39 umelcov so 104 dielami, príležitosť na výstave  dostali  aj výborné diela z okresného kola, takže vystavovalo 51 výtvarníkov.

Učiteľka ZUŠ v Dunajskej Strede, Bazsó-Horváth Zsuzsanna, spolu s dvoma žiakmi, Tóth Sárou a Kosztra Dórou spestrili výstavu hrou na flautu.

Tilajčík Edit privítala hostí, viceprimátora Karaffu Attilu,  z kultúrneho oddelenia TTSK Silviu Mruškovičovú, riaditeľa múzea Nagya Ivána, riaditeľku osvetového centra Janu Svetlovskú a členov poroty, Bohumíra Bachratého  a Ferdicsa Bélu. Privítala aj bývalého riaditeľa múzea, Zsigmonda Tibora. Poďakovala sa Nagy Kornélii, členke poroty a kurátorke  Spektra.

Bohumír Bachratý v príhovore privítal prítomných, poďakoval sa vystavovateľom, že svojimi dielami predstavili svoje pocity, svoj pohľad. Vyzdvihol, že vystavovatelia ukázali, že v dnešnom svete je veľa hodnôt; bolo by dobré, keby sme tieto hodnoty aj my videli a nezabudli.

Ferdics Béla oslovil prítomných po maďarsky. Uviedol, že dospelým porotcuje prvýkrát, je to pre neho výzvou, zároveň poctou, že mohol pracovať s takými porotcami ako Bohumír Bachratý a Nagy Kornélia. Krátko hodnotil diela: „Tu vystavený materiál je rôznorodý, sú medzi nimi aj bravúrne diela. Naozaj je však dôležité to, čo duchovné ponúka nám, divákom, či nás vie osloviť, všetky ponúkajú iný zážitok” - uviedol. Zároveň gratuloval výtvarníkom, poprial im, aby aj naďalej tvorili s radosťou.

Počas  22. Výtvarného Spektra porota ocenila v jednotlivých kategóriách 7 diel, 9 čestných uznaní, cenu udelilo aj Žitnoostrovské osvetové centrum. Odovzdali sa aj 4 hlavné ceny krajského kola a 2 čestné uznania.

Ocenení:

B kategória (25-60 rokov)
hlavné ceny:
Ľubomír Miča, Senica
Monika Szabo, Cerová
Rudolf Rypák, Piešťany

Gavar Ségár, Dunajská Streda

Čestné uznania:
Nagy Zoltán, Topoľníky
Boros Erika, Dunajská Streda
Ivan Vida, Senica
Daniel Boris, Pusté Úľany
Adriana Decsiová, Čierny Brod
Cena Žitnoostrovské osvetového strediska:
Ján Bena, Trnava

C kategória (bez hornej vekovej hranice)
hlavné ceny:
Jaroslav Áč, Majcichov
Margita Kollerová, Tomášikovo
Peter Végh, Dunajská Streda
čestné uznania:
Štefan Zajíček, Skalica
Silvia Vargová, Horné Dubové
Milan Čech, Trnava

D kategória
hlavná cena:
Jozef Pavlík, Osuské
čestné uznanie:
Ján Lukačovič, Chtelnica

Čestné uznania z okresného kola:
Kocsis Orsolya, Medveďov
Nagy Zoltán, Topoľníky

Fotografie z otvorenia výstavy (zábery Vinceho Rózsára). 

Toto ste už čítali?

Cookies